Naujienos

Data:2011-09-05
Antraštė:Kviečiame siūlyti ES paramos vertinimo temą
Tekstas:

Kiekvienais metais yra sudaromas ES struktūrinės paramos vertinimo planas, į kurį įtraukiamos aktualiausios vertinimų temos, susijusios su ES paramos panaudojimu.

ES paramos vertinimai atliekami siekiant gerinti ES paramos panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir tikslingumą. Vertinimus atlieka nepriklausomi išorės ekspertai, kurie, taikydami specialius vertinimo metodus, atlieka visapusišką analizę ir pateikia rekomendacijas dėl ES paramos panaudojimo tobulinimo.

Vertinimo rezultatai gali būti įdomūs ir aktualūs ne tik politikams, priimantiems strateginius sprendimus, ES paramos projektų vykdytojams bei valstybės tarnautojams, administruojantiems ES paramą, bet ir plačiajai visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms, žiniasklaidai, kuriems svarbu, ar ES parama panaudojama tinkamai, efektyviai bei kokią naudą ir poveikį ji turi Lietuvos socialinei ir ekonominei gerovei, atskirų ūkio sektorių plėtrai bei kiekvienam gyventojui.

Jei turite idėjų, kokia ES paramos vertinimo tema būtų įdomi ir aktuali, siūlykite ją mums. Siūlymus priimame iki 2011m. rugsėjo 20 d.

Visi gauti pasiūlymai bus vertinami, o aktualiausi iš jų bus įtraukti į 2011 metų ES struktūrinės paramos vertinimo planą, vykdomi ir jų ataskaitos skelbiamos tinklapyje http://www.esparama.lt. Atrinktų temų autorius informuosime ir apdovanosime.

Daugiau apie ES struktūrinės paramos vertinimą galima sužinoti čia
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/vertinimas

Susipažinti su jau atliktomis ES paramos vertinimų ataskaitomis galima čia
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/administravimas/ataskaitos/vertinimas

Siūlyti naują vertinimo temą galima čia: http://esparama.lt/2007-2013/lt/registracija/renginys?form_id=4705