Naujienos

Data:2011-08-05
Antraštė:Laukiami pasiūlymai dėl priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ tvarkos aprašo
Tekstas:

Šių metų ketvirtąjį ketvirtį planuojama paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal naują 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“. Iki rugsėjo 16 d. laukiama pasiūlymų projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui.

Panaudojant Europos socialinio fondo (ESF) lėšas, įvairios įstaigos ir ypač nevyriausybinės organizacijos bus skatinamos šviesti ir informuoti visuomenę, siekiant sumažinti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais. Numatyta remti įvairaus pobūdžio švietėjiškas, informacines ar mokomojo pobūdžio veiklas, skirtas mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti moterų ir vyrų lygybę ir išvengti socialinių problemų atsiradimo.

Smurtas artimoje aplinkoje, prekyba žmonėmis ir įvairios priklausomybės išlieka opi problema. Todėl bus finansuojamos įvairaus pobūdžio švietėjiškos, informacinės ar mokomojo pobūdžio veiklos, kad visuomenė kuo daugiau sužinotų apie narkomanijos ir alkoholizmo neigiamus padarinius ne vien šeimai, bet ir visuomenei, prekybos žmonėmis keliamus pavojus bei smurto artimoje aplinkoje neigiamus padarinius. Siekiant efektyviau kovoti su šiomis socialinėmis problemomis, bus remiama savipagalbos grupių veikla, įvairių sričių specialistų konsultacijos.

Tikimasi, kad įgyvendinti projektai prisidės prie tolerancijos skatinimo ir užtikrins socialinių problemų prevenciją.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiuo metu yra parengusi priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą. Visos suinteresuotos įstaigos ar organizacijos iki 2011 m. rugsėjo 16 d. dienos yra kviečiamos teikti jam savo pastabas, pasiūlymus ir komentarus . Aprašo projektą galima rasti čia: http://esf.socmin.lt/index.php?1165919940

Pasiūlymus, komentarus ir pastabas prašome siųsti SADM Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėjai Lingailei Biliūnaitei (lingaile.biliunaite@socmin.lt, tel. (8 5) 266 4230) bei Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyr. specialistui Rimantui Garbštui (rimantas.garbstas@socmin.lt, tel. (8 5) 266 8158).

Daugiau apie priemonę: http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/714/