Naujienos

Data:2011-07-14
Antraštė:Nuo 2014 m. planuojama įgyvendinti naują ES programą „Švietimas Europoje“
Santrauka:

Pagal ES biudžeto pasiūlymą programai „Švietimas Europoje“ (angl. Education Europe) 2014–2020 m. numatoma skirti 15,2 mlrd. eurų, t. y. net dviem trečdaliais daugiau, nei atitinkamoms programoms skiriama 2007–2013 m.

Tekstas:

Šiuo metu švietimo, mokymo ir jaunimo priemonės yra suskaidytos, todėl EK siūlo sukurti integruotą programą. Programa „Švietimas Europoje“ apjungs dabartines tarptautines programas, tokias kaip „Veiklus jaunimas“, „Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir kitos.

Pagal programą „Veiklus jaunimas“ vykdoma veikla išliks – ji bus sudėtinė programos „Švietimas Europoje“ dalis. Visų pirma, tai mobilumas neformalaus ugdymo tikslais – jaunimo mainai, Europos jaunuolių savanoriška veikla, jaunų darbuotojų mokymas ir tinklų kūrimas. Taip pat išliks jaunimo srityje dirbančių organizacijų patirties mainų ir bendradarbiavimo galimybės. Galiausiai, įgyvendinant programą „Švietimas Europoje“, bus vykdomos švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų strategijos: ne tik 2020 m. Švietimo ir mokymo strategija, bet ir atnaujinta ES jaunimo strategija (2010–2018 m.) ir jos tikslai didinti jaunimo galimybes įsidarbinti ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Programa yra priemonė, o ne tikslas. Naująja integruota programa siekiama supaprasti ES priemonių administravimą, didinti jų veiksmingumą ir naudą jaunimui, kad daugiau jaunimo galėtų dalyvauti mainuose, savanoriškoje veikloje, tarptautinėje jaunuolių veikloje ir prisidėti prie kitokios su jaunimu susijusios veiklos. Tai, kad naujajai programai skiriama žymiai daugiau lėšų, bus naudinga ir Lietuvos jaunimui, nes daugiau jaunuolių galės gauti ES stipendijas studijoms, mokymuisi ir savanoriškai veiklai užsienyje.

Šaltinis: http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/11072011_es_biudzetas_programos_jaunimui_lt.htm