Naujienos

Data:2010-10-12
Antraštė:Priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ pareiškėjai kviečiami teikti pastabas dėl finansavimo sąlygų aprašo tobulinimo
Santrauka:

Pareiškėjai, teikę paraiškas pagal pirmąjį kvietimą ir gavę neigiamą atsakymą dėl projektų finansavimo, itin aktyviai domėjosi paraiškos naudos ir kokybės vertinimo kriterijais. Todėl prieš paskelbiant antrąjį kvietimą, LR Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra, planuoja tikslinti priemonės VP3-1.4-AM-09-K „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ finansavimo sąlygų aprašą.

Tekstas:

2010 m. sausio 12 d. pasibaigęs pirmas konkursinės priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ Nr. VP3-1.4-AM-09-K (Žin., Nr. 125-5398) (toliau – Priemonė) kvietimas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti sulaukė labai didelio pareiškėjų dėmesio. Iš viso pagal kvietimą gauta 118 paraiškų, kuriomis buvo prašoma 38,9 mln. Lt., tuo tarpu Priemonės finansavimo sąlygų aprašu suplanuota paskirstyti 6 mln. paramos lėšų.

Kadangi minėtame apraše yra numatyta skelbti antrą kvietimą Priemonės projektų finansavimui, visi potencialūs pareiškėjai kviečiami pateikti savo pastabas bei pasiūlymus (rekomendacijas) dėl šios Priemonės finansavimo sąlygų apraše nurodytų specialiųjų atitikties kriterijų patikslinimo ar patobulinimo.

Pareiškėjai, teikę paraiškas pagal pirmąjį kvietimą ir gavę neigiamą atsakymą dėl projektų finansavimo, itin aktyviai domėjosi paraiškos naudos ir kokybės vertinimo kriterijais. Todėl prieš paskelbiant antrąjį kvietimą, LR Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra, planuoja tikslinti priemonės VP3-1.4-AM-09-K „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ finansavimo sąlygų aprašą ir tikisi, kad galimų pareiškėjų (biudžetinės įstaigos, regioniniai atliekų tvarkymo centrai, savivaldybių administracijos, nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, įsteigti vadovaujantis Asociacijos arba Viešųjų įstaigų arba Labdaros ir paramos fondų įstatymais)) komentarai padės suformuluoti kriterijus, pagal kuriuos bus įmanoma maksimaliai objektyviai atrinkti vertingiausius projektus, siekiant Priemonės tikslų įgyvendinimo.

Jūsų pasiūlymų ir pastabų dėl šios Priemonės specialiųjų atrankos kriterijų tikslinimo ar tobulino laukiame iki š.m. spalio 25 d. el. paštu diana.gelzine@apva.lt, tel. 8 5 248 71 22 arba el. paštu eduardas.mickevicius@apva.lt, tel. 8 5247 79 24.