Naujienos

Data:2011-07-12
Antraštė:Nuo 2012 m. Kultūros rėmimo fondą turi pakeisti Lietuvos menų taryba
Santrauka:

Menų spaustuvėje gausiai susirinkusiems meno žmonėmis, ministerijų, įvairių asociacijų nariams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, žurnalistams pristatytas Menų tarybos įstatymo projektas.

Tekstas:

„Menų tarybos steigimas – vienas esminių mūsų politinės komandos užsibrėžtų darbų", - pristatydamas savarankišką biudžetinę įstaigą prie Kultūros ministerijos - Lietuvos menų tarybą, kalbėjo Kultūros ministras Arūnas Gelūnas.

"Menų taryba svarbi dėl paprasčiausios priežasties: patiems teko dirbti Kultūros rėminimo fondo ekspertais bei teko susidurti su situacijomis, kuomet Meno ekspertai buvo nusprendę vienaip, o politikai padarydavo savaip. Taip neturėtų būti. Paraiškų gauti finansavimą ateina tūkstančiai, ir toli gražu ne visi projektai yra vykę“, - teigė A.Gelūnas.

Šuo projektu, pasak ministro, siekiama realizuoti nesikišimo į kultūrą ir meną („rankos atstumo“) principą ir kultūros projektų finansavimo funkciją perduoti atskiram viešojo administravimo subjektui.Priėmus Projektą, Kultūros ministerija efektyviau formuos valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse, organizuos, koordinuos ir kontroliuos jos įgyvendinimą.

Rankos atstumo principas – tai sistema, kai valstybė finansuoja atskirų jos politikos sričių plėtrą, nesikišdama į plėtros turinį, patikėdama jį tos srities ekspertams. Kultūros politikoje tai reiškia, kad siekiant saviraiškos laisvės mene ir kultūroje, lėšos menams ir kultūrai skirstomos be politikų kišimosi. Įsteigiant kultūros ir meno projektus finansuojančią Lietuvos menų tarybą, kultūros ministras nebebus susijęs su lėšų projektams skyrimu.

Įgyvendinant šį principą, pasak Arūno Gelūno, Europoje prie Kultūros ministerijų steigiamos įvairios agentūros, fondai, tarybos, t.y. pagrindiniai arba patariamieji Kultūros ministerijos organai kultūros politikai įgyvendinti.

Europos Sąjungos valstybėse tokia dvinarė kultūros politikos sistema veikia 8 šalyse: Danijoje, Suomijoje, Airijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijos dalyje – Katalonijoje. Tarp kitų pasaulio šalių paminėtinos Australija, Kanada, Norvegija, Šveicarija, JAV. Veikia Tarptautinė menų tarybų ir kultūros agentūrų federacija (IFACCA), kurios narėmis šiuo metu yra 72 pasaulio šalys.

„Aišku, tikėtis, kad šiuo projektu išspręsime visas problemas ir kultūros pasaulyje galutinai įsiviešpataus pasitenkinimas, galvoti nereiktų. Tačiau mes norime atlikti tam tikrą modernizacijos principą, kuris Lietuvą integruotų į tarpą šalių su tam tikrais kokybės ženklais bei įsipareigojimais„ – kalbėdamas apie kitų šalių praktiką pabrėžė ministras. Pasak jo, pagrindinis Projekto uždavinys – atskirti politiką formuojančios Kultūros ministerijos veiklą nuo politiką įgyvendinančios Lietuvos menų tarybos veiklos, suteikiant pastarajai savarankiškų sprendimų priėmimo galią. Kultūros ministerija tarybai deleguotų tik keletą narių į kolegialų valdymo organą (Kultūros ir meno tarybą) bei bendrą finansų sumą.

Iki rugpjūčio 10 dienos kviečiame siųsti savo pasiūlymus bei pastebėjimus rengiamam Projektui.

Šaltinis: http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Pristatytas_Menu_tarybos_istatymo_projek/2203
Projekto pristatymas: http://www.i-erdve.lt/sys/ie-65436634/909430/MENU%20TARYBOS%20ISTATYMO%20PRISTATYMAS.pdf