Naujienos

Data:2011-07-11
Antraštė:Patvirtintos Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO subsidijų schemos finansavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės
Santrauka:

Liepos 8 d. Finansų ministrės įsakymu patvirtintos Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos finansavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės.

Tekstas:

Šis dokumentas reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos NVO subsidijų schemos finansavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje tvarką: išlaidų apmokėjimo, pirkimų, patikrų vietose atlikimo, įgyvendinimo sutarčių keitimo bei atsisakymo nuo jų, biudžetų keitimo ir kontrolės, paramos lėšų teikimo sustabdymo arba nutraukimo bei dokumentų saugojimo ir prieinamumo.

Taisyklės taikomos Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos NVO subsidijų schemos galutiniams paramos gavėjams.

Šių metų III ketvirtį planuojama paskelbti Gaires pareiškėjams NVO subsidijų schemos paramai gauti. Po jų paskelbimo, dviejų mėnesių laikotarpiu, NVO subsidijų schemos projekto vykdytoja Centrinė projektų valdymo agentūra įvairiuose Lietuvos miestuose organizuos mokymus NVO atstovams. Paraiškų priėmimo pradžia bus skelbiama ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo Gairių paskelbimo.

NVO subsidijų schemos biudžetas paprojekčiams 2011–2014 metais siekia 5,88 mln. Šveicarijos frankų, iš kurių 0,88 mln. Šveicarijos frankų yra Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Subsidijų schemos biudžetas litais bus paskelbtas paraiškų konkursui priėmimo pirmą dieną, pagal Lietuvos banko skelbiamą lito ir Šveicarijos franko vidutinį santykį.

Finansų ministrės įsakymas Nr. 1K-234: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403253&p_query=&p_tr2=

Šaltinis: http://www.cpva.lt/naujienos/lietuvos-ir-sveicarijos-bendradarbiavimo-programa/patvirtintos-lietuvos-ir-sveicarijos-bendradarbiavimo-programos-nvo-subsidiju-schemos-finansavimo-ir-igyvendinimo-lietuvoje-taisykles.html