Naujienos

Data:2011-06-20
Antraštė:Lietuvos – Lenkijos programos kvietimas atidėtas iki rudens
Santrauka:

Septintasis Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto (JSVK) posėdis įvyko š. m. birželio 14 d. Birštone.

Tekstas:

JSVK nariai, atstovaujantys vietos ir nacionalines valstybines institucijas iš abiejų Programoje dalyvaujančių šalių, patvirtino 2010 m. Programos įgyvendinimo ataskaitą, projektų pateiktus prašymus pakeitimams bei techninės pagalbos biudžeto perskirstymą. Nepriklausomi vertintojai iš BGI Consulting pristatė Programos viešinimo veiklų bei Smulkiųjų projektų fondo efektyvumo vertinimą. Išsami informacija apie JSVK sprendimus bus išsiųsta pareiškėjams artimiausiu metu. Sprendimas dėl kito kvietimo teikti paraiškas buvo atidėtas iki rudens.

Šaltinis: http://www.esbendradarbiavimas.lt/index.php?id=751