Naujienos

Data:2011-05-19
Antraštė:Pareiškėjai, pateikę projektus pagal Atsinaujinančių energijos išteklių priemonę, pretenduos gauti paramą ir pakoregavus paramos teikimo taisykles
Santrauka:

Ūkio ministerija užtikrina, kad projektai, kurie buvo gauti pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ antrąjį kvietimą, nėra atmesti ir bus vertinami.

Tekstas:

Pasak Ūkio ministerijos ES paramos koordinavimo departamento direktorės Ritos Armonienės, paraiškos, kurios jau pateiktos LVPA vertinti, galės būti tikslinamos, atsižvelgiant į naujus reikalavimus, jei to prireiktų. Sieksime, kad ši parama taptų prieinama visų tipų verslininkams: smulkiesiems, vidutiniams ir didiesiems.

Po Ūkio ministerijos konsultacijų su Konkurencijos taryba ir Finansų ministerija š. m. gegužės 12 d. kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ laikinai sustabdytas. Kvietimas sustabdytas tol, kol bus išsiaiškinta, ar nėra teikiamas dvigubas finansavimas bei nepažeidžiama su Europos Komisijos suderinta valstybės pagalbos schema. Kvietimo stabdymu ŪM siekia apsaugoti projektų vykdytojus nuo ateityje galimų praradimų tuo atveju, jei EK pripažintų, jog suteikta pagalba yra neteisėta ir ji turi būti grąžinta su palūkanomis.

Jeigu bus nutarta, kad minėtos priemonės aprašą reikės koreguoti, jau pateikę projektus pareiškėjai galės savo pateiktas paraiškas atitinkamai patikslinti ir kartu su naujai gautais projektais pretenduoti į paramą. Planuojama, kad kvietimas teikti paraiškas pagal šią priemonę bus atnaujintas per mėnesį.

Parama pagal ES struktūrinę priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ yra teikiama konkurso būdu. Parama teikiama ne visiems projektams, o tik tiems, kurie įvertinami didžiausia balų suma. Taigi, išlaidos, kurias patiria projektų vykdytojas iki finansavimo skyrimo, yra patiriamos jo paties rizika, t. y., jeigu parama nėra skiriama, tuomet pareiškėjo patirtos išlaidos nekompensuojamos.

Pagal ES struktūrinės paramos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ antrąjį kvietimą planuojama paskirstyti 75 mln. litų.

Šaltinis: http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/ziniasklaidai/detail.php?ID=30642