Naujienos

Data:2011-04-14
Antraštė:NVO bus įtraukiamos įgyvendinant iš biudžeto finansuojamus visuomenei naudingus projektus
Santrauka:

2011 m. balandžio 13 dieną vyriausybė pritarė siūlymui aktyviau įtraukti nevyriausybines organizacijas (NVO) įgyvendinant iš biudžeto finansuojamus visuomenei naudingus projektus, atitinkamai nustatant aiškią ir skaidrią finansavimo tvarką.

Tekstas:

2011 m. balandžio 13 dieną vyriausybė pritarė siūlymui aktyviau įtraukti nevyriausybines organizacijas (NVO) įgyvendinant iš biudžeto finansuojamus visuomenei naudingus projektus, atitinkamai nustatant aiškią ir skaidrią finansavimo tvarką. Skatinant šių organizacijų veiklą taip pat supaprastinamos jų steigimo procedūros bei veiklos sąlygos. Šis įstatymo projektas bus teikiamas svarstyti Seimui.

Vienas esminių siūlymų – stiprinti nevyriausybinio sektoriaus vaidmenį įgyvendinant visuomenei naudingus projektus bei skatinti NVO teikti paslaugas šiose srityse. Šiuo tikslu įstatymo projekte numatyta pirmiausia apibrėžti, kas yra NVO, o šioms organizacijoms, jei jos vykdys visuomenei naudingą veiklą, skirti finansavimą – ilgalaikį arba projektinį.

Kiek, kam ir kokiems darbams nuveikti bus skiriama lėšų, spręs biudžetą valdančiose valstybės ir savivaldybių institucijose sudarytos specialios komisijos, kuriose ne mažiau nei pusę narių turės sudaryti NVO atstovai. Pinigai bus skiriami tik visuomenei naudingoms veiklos sritims, kurių sąrašą valstybės institucijos tvirtins ne rečiau kaip kartą per 3 metus.

Taip pat bus įtvirtintos nuostatos, kad nuo valstybės ir savivaldybių priklausomos organizacijos negalėtų naudotis NVO skiriamomis lėšomis ir lengvatomis. Tokiu būdu siekiama, kad nuo valstybės ar savivaldybių valdžios institucijų priklausomos nevyriausybinės organizacijos negalėtų pasinaudoti savo palankesne padėtimi skirstant valstybės ir savivaldybių programų lėšas. Tiesa, siekiant užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą, NVO privalės atsiskaityti už pinigų panaudojimą aiškiai nurodydamos visuomenei suteiktą naudą. Visa informacija apie įgyvendinamus projektus privalės būti skelbiama viešai.

Šalia šių pakeitimų, taip pat supaprastinama NVO steigimo tvarka, numatant jų registravimą pagal pavyzdines formas elektroniniu būdu. Įstatymo projektu siūloma paprasčiau reglamentuoti visuotinių susirinkimų tvarką.

Šaltinis: http://www.lrv.lt/lt/naujienos/?nid=8573