Naujienos

Data:2011-04-04
Antraštė:Lietuvos ir Šveicarijos NVO skatinamos bendradarbiauti
Santrauka:

Mūsų šalies NVO kviečiamos aktyviai domėtis partnerystės su Šveicarijos NVO galimybėmis, ruoštis inicijuoti bei kartu įgyvendinti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų fondo finansuojamus paprojekčius.

Tekstas:

Programą koordinuojanti LR Finansų ministerija ir Nevyriausybinių organizacijų fondo projekto vykdytoja Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) kviečia Lietuvos nevyriausybines organizacijas el. paštu nvo@cpva.lt siųsti anglų kalba parengtus savo veiklos pristatymus (forma: http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/Sveicarijos_parama/NVO_veiklos_pristatymo_forma.pdf). Gauti pristatymai bus pateikti Šveicarijos įnašo biurui (Swiss Contribution Office: http://www.swiss-contribution.admin.ch/lithuania/en/Home/Contact), kuris toliau organizuos nevyriausybinių organizacijų partnerių Šveicarijoje paiešką. CPVA, iš Šveicarijos gavusi informacijos apie galimus partnerystės pasiūlymus, apie juos praneš konkrečioms Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms.

Partnerystės su šalies donorės organizacijomis nauda siejama su tiesioginių Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų fondo tikslų įgyvendinimu: stiprinti nevyriausybines organizacijas, plėtojant jų institucinius gebėjimus bei stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą. Finansų ministerijos iniciatyva, 2010 m. buvo parengta Nevyriausybinių organizacijų fondo galimybių studija (atlikta nevyriausybinių organizacijų sektoriaus Lietuvoje esamos situacijos ir poreikių analizė, pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl fondo įgyvendinimo). Su ją galima susipažinti adresu: http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/Sveicarijos_parama/Galimybiu_studija_LT.pdf.

Numatoma, jog bendras Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų fondo biudžetas sieks apie 15,7 mln. Lt (apie 6, 53 mln. Šveicarijos frankų), iš jų mūsų šalies bendrojo finansavimo lėšos sudarys apie 2,35 mln. Lt (0,98 mln. Šveicarijos frankų). CPVA Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų fondo gaires pareiškėjams numato skelbti š. m. II ketvirtį. Paraiškų priėmimo pradžia planuojama š. m. III ketvirtį.

Daugiau informacijos:
http://www.finmin.lt/web/finmin/ch/parama/subsidijos/nvo
http://www.contribution-enlargement.admin.ch/
El. p. nvo@cpva.lt