Naujienos

Data:2011-03-25
Antraštė:Gautos 353 kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir regioninę atskirtį, paraiškos
Santrauka:

Kultūros ministerija ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondas Lietuvoje 2011 m. sausio mėn. skelbė konkursą kultūros projektams, mažinantiems kultūrinę ir socialinę atskirtį regionuose.

Tekstas:

Konkursui buvo teikiami projektai, skatinantys kultūrinę edukaciją, jaunimo kūrybinės iniciatyvas, nukreiptas į kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, rizikos grupių įtraukimą į kultūrinę veiklą, padedantys atskleisti regiono savitumą ir įtraukiantys į veiklą bendruomenes, sudarantys sąlygas novatoriškoms iniciatyvoms, skatinančioms profesionalaus meno sklaidą, kultūros prieinamumą regionuose.

Prioritetas buvo teikiamas projektams, kuriuose bendradarbiauja biudžetinės ir nevyriausybinės organizacijos, dalyvauja kitų sričių – švietimo, socialinis, žemės ūkio – sektoriai, novatoriškoms veiklos formoms, kuriomis siekiama kultūros ir socialinės sanglaudos regionuose, didinamas kultūros prieinamumas, įtraukiamos socialiai pažeidžiamos grupės, skatinama savanorystė.

Konkursui paraiškas teikė ne pelno siekiantys viešieji juridiniai asmenys, veikiantys kultūros srityje ir turintys paramos gavėjo statusą. Lietuvos miestuose esančios kultūros įstaigos ir organizacijos, pretenduojančios gauti paramą, veiklą privalo vykdyti Lietuvos regionuose. Pateikta 353 paraiškos. Bendra Kultūros ministerijos ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondo Lietuvoje ekspertų komisija įvertino pateiktas paraiškas ir pateikė rekomendacijas dėl jų dalinio finansavimo.

Rezultatai: http://www.osfl.lt:8081/lt/paremti-projektai

Šaltinis: http://www.muza.lt/go.php/lit/Gautos_353_kulturos_projektu_mazinanciu_/1957