Naujienos

Data:2011-03-25
Antraštė:Paramos populiarumas skatina į paraiškų atranką įvesti prioritetų svertus
Santrauka:

Žemės ūkio ministerija nustatė finansavimo prioritetus.

Tekstas:

Nuo š.m. kovo 1 d. iki balandžio 29 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (Programa) I krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ šias priemones: „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Miškų ekonominės vertės didinimas“, „Miškų infrastruktūros gerinimas“. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, pareiškėjai ES paramos pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ siekia labai aktyviai: iki kovo 22 d. sulaukta per 600 paraiškų, kuriose prašoma paramos suma priartėjo prie 88 mln. Lt. Net 80 proc. pareiškėjų pateikė paraiškas gauti paramą iki 150 tūkst. Lt. Šį trečiadienį Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) į išplėstinį prezidiumo posėdį Kaune pakomentuoti prasidėjusių paraiškų rinkimą pagal minėtą priemonę, paramos skyrimo svarbiausius prioritetus ir naujoves pasikvietė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Mildą Jusienę:

„Šiems metams suformuotame žemės ūkio valdų modernizavimo biudžete pagal veiklos sektorius neabejotiną prioritetą skiriame gyvulininkystei. Jai iš visos priemonei skirto biudžeto (per 155 mln. Lt) atiteks 65 proc. arba 84,5 mln. Lt. Augalininkystės ūkių modernizavimą šiais metais ketiname paremti kuklesne suma - 43 mln. Lt arba 33 proc. priemonei skirtų paramos lėšų. Paslaugoms žemės ūkyje modernizuoti skirsime 2 proc. arba 2,2 mln. Lt.

Pirmumo tvarka gyvulininkystės ūkiuose prioritetai bus teikiamai tokiems subsektoriams:
1. mėsinei galvijininkystei;
2. kitiems gyvulių ūkiams;
3. paukštininkystei.

Augalininkystėje prioritetus subsektoriams numatyta skirti:

1. linininkystei ir sėklininkystei;
2. sodininkystei, uogininkystei, daržininkystei;
3. rapsų auginimui;
4. kitoms augalininkystės šakoms (išskyrus apynių auginimą);
5. cukrinių runkelių.

Pareiškėjo ūkio priskyrimo prioritetiniams sektoriams kriterijai bus tikrinami remiantis šiomis sąlygomis:

  • praėjusiais arba ataskaitiniais metais iš veiklos gyvulininkystės sektoriuje gautos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. o iš specializuoto subsektoriaus veiklos - ne mažiau kaip 20 proc. sektoriaus veiklos pajamų;
  • praėjusiais arba ataskaitiniais metais iš augalininkystės sektoriaus veiklos gautos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų ir iš specializuoto subsektoriaus veiklos gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 20 proc. sektoriaus veiklos pajamų arba ne mažiau kaip 20 proc. visų augalų pasėlių deklaruoto ploto buvo apsodinta specializuotais augalų pasėliais.

Aukščiau minėti prioritetai netaikomi naujai įsteigtiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir vaistažolininkystės pripažintiems žemės, ūkio kooperatyvams.

Pretenduojant į paramą paslaugoms žemės ūkiui modernizuoti, praėjusiais arba ataskaitiniais metais iš paslaugų žemės ūkiui teikimo gautos pajamos turėtų sudaryti daugiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.

Atkreipiame dėmesį, kad iki 24 mėnesių sutrumpėjo projekto įgyvendinimo trukmė (buvo 36 mėn.). Bus priimami tik 4 mokėjimo prašymai (buvo 6). Projekto finansavime skolintos lėšos negalės sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės (su PVM), o netinkamų finansuoti išlaidų kategorijai priskiriamas turtas, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui yra apribota (turtas areštuotas)“.

Be kitų aktualių klausimų dėl Programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įgyvendinimo, LŪS prezidiumo nariai Žemės ūkio ministerijai išsakė ir pageidavimą konkrečiai įvardyti lėšas, kiek numatoma jų skirti aptartai priemonei įgyvendinti pamečiui iki 2013 m. Manoma, kad tai padėtų galimiems pareiškėjams racionaliau planuoti žemės ūkio valdų modernizavimą ateityje.

Išsamiau su Programos pasikeitimais pagal I kryptį „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ galite susipažinti interneto puslapyje http://www.paramakaimui.lt . Pasiteirauti galima ir telefonu Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriuje tel. (8 5) 2398 469.