Naujienos

Data:2011-03-15
Antraštė:Artėjantys programos „Europa piliečiams“ paraiškų teikimo terminai
Santrauka:

Primename, jog 2011 m. birželio 1 diena yra paraiškų teikimo terminas net keturioms ES programos „Europa piliečiams” priemonėms.

Tekstas:
 • 1 veiksmo 1.1 priemonei “Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai” (tai projektai, kurie, pasinaudojant savivaldybių partnerystėmis, padeda gilinti žianias ir tarpusavio supratimą tarp piliečių ir kultūrų, skatina įvairių sričių atstovus keistis patirtimi Europai aktualiais klausimais, teikia galimybę sužinoti apie kasdieninį piliečių gyvenimą kitose Europos šalyse).
  Daugiau: http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/260/
 • 1 veiksmo 2.1 priemonei “Piliečių projektai” (tai 5 šalių partnerių teikiami tarpvalstybinio ir tarpsektorinio pobūdžio projektai, kuriais siekiama sužinoti piliečių nuomonę apie Europos laukiamus iššūkius, ištirti arba pasiūlyti būdus, įgalinančius piliečius išsakyti savo nuomonę ES institucijoms).
  Daugiau: http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/271/
 • 1 veiksmo 2.2 priemonė “Remiamosios priemonės” (tai projektai, skirti vietos valdžios institucijų, jų asociacijų ar federacijų, dirbančių miestų giminiavimosi srityje, kompetencijos, patirties ir gerųjų praktikų mainams).
  Daugiau: http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/272/
 • 4 veiksmui “Gyva Europos atmintis” (tai projektai, skirti nacizmo ir stalinizmo aukų įamžinimui, su masinėmis deportacijomis susijusių vietų, memorialų, masinių kankinimo vietų ar šiuos įvykius užregistravusių archyvų išsaugojimui bei Europos integraciją ir kilmę padedantys nušviesti projektai).
  Daugiau: http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/264/

Šaltinis: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php