Naujienos

Data:2011-03-08
Antraštė:Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms
Santrauka:

Praėjusią savaitę Kaune Žemės ūkio ministerijos specialistai pristatė taisyklių gaires, pagal kurias šiemet planuojama remti kaimo bendruomeninių organizacijų veiklą.

Tekstas:

Pristatytose nacionalinės paramos taisyklių gairėse numatyta, kad paramos prašyti gali tik kaimo bendruomenės pagal tris veiklos sritis:

  • Kaimo bendruomenių materialinei techninei bazei stiprinti ir (arba) sukurti;
  • Mažos apimties maisto produktų gamybos cechų įrengimui ir pritaikymui veiklai;
  • Naminių gyvūnų laikymui ir priežiūrai reikalingų priemonių ir įrangos įsigijimui.

Vienas iš didžiausių taisyklių pasikeitimų – mokamo avanso dydis. Jis šiemet sumažintas iki 45 proc. sutartyje numatytos paramos sumos. Toks sprendimas priimtas vykdant Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Pagal šio įstatymo 15 straipsnį, per pirmus du 2011 m. ketvirčius Žemės ūkio ministerijos prisiimti įsipareigojimai negali viršyti 46 proc. metinės asignavimų sumos, o per pirmus tris 2011 m. ketvirčius – 67 proc. metinės asignavimų sumos.

Sutrumpėjo ir projektų įgyvendinimo laikotarpis. Galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Kaip ir ankstesniais metais, tinkamos projekto išlaidos finansuojamos 100 proc. Paramos suma vienam projektui negali viršyti 25 tūkst. Lt.

Nacionalinės paramos taisyklės keičiamos, norint eliminuoti persidengiančias veiklas, kurios yra remiamos iš ES fondų. Kaimo bendruomenių patalpų remonto, statybos darbų, žaidimo ar sporto salių, aikštelių įrengimo projektai didžiąja dalimi finansuojami Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (Programa) priemonės „LEADER metodo įgyvendinimas“ lėšomis. Tam iki 2015 metų rugpjūčio numatyta įsisavinti 438 mln. Lt. Renginiai, susiję su gerosios patirties sklaidos organizavimu, bendradarbiavimu kaimo plėtros ir žemės ūkio, maisto bei miško sektoriuose, remiami pagal Programos priemonės „Techninė parama“ veiklos kryptį „Nacionalinis kaimo tinklas“ (Tinklas). Šiemet projektinei veiklai remti Tinklas patvirtino 6,5 mln. Lt biudžetą.“

Šiemet paraiškas rinks ir vertins Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras. Po Projektų atrankos komiteto rekomendacijų ir žemės ūkio ministro sprendimo, paraiškos keliaus į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie ŽŪM. Tik su patvirtintais paramos gavėjais Agentūra sudarys paramos sutartis.

Taisykles planuojama parengti ir paskelbti kovo antroje pusėje. Kaimo bendruomeninės organizacijos paraiškas teikti galės jau nuo balandžio mėnesio.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms teikiama nuo 2006 m. Pirmaisiais metais projektų įgyvendinimui buvo skirta 3 mln. Lt, 2007 m. – 6 mln. Lt, 2008 m. – 8,9 mln. Lt , 2009 m. – 5,638 mln. Lt. Pernai dėl sunkios valstybės finansinės padėties nauji projektai nefinansuoti.

2011 metams bendruomenių projektams finansuoti iš nacionalinio biudžeto numatyti 3 mln. litų.
Šiuo metu Lietuvoje priskaičiuojama per 1,6 tūkst. kaimo bendruomenių.

Išsamesnės informacijos apie rengiamas valstybės paramos taisykles kaimo bendruomenių veiklai remti teirautis Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialisto Sigito Miškinio tel. (8 5) 23 91 025 arba elektroniniu paštu – sigitas.miskinis@zum.lt

Žemės ūkio ministerijos informacija