Naujienos

Data:2010-10-07
Antraštė:Sugriežtinta ES lėšomis finansuojamų projektų kontrolė
Santrauka:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pirmaujanti įsisavinant Europos Sąjungos lėšas, įvertinusi tai, kad daugėja atvejų, kuomet nustatomi pažeidimai įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus, sugriežtino finansuojamų projektų kontrolę. Todėl Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pradėjo rengti daugiau neplaninių patikrų.

Tekstas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pirmaujanti įsisavinant Europos Sąjungos lėšas, įvertinusi tai, kad daugėja atvejų, kuomet nustatomi pažeidimai įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus, sugriežtino finansuojamų projektų kontrolę. Todėl Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pradėjo rengti daugiau neplaninių patikrų.

Nustačius pažeidimus yra mažinamas projektų finansavimas, reikalaujama grąžinti netinkamai panaudotas lėšas, o už pakartotinius ir piktybinius pažeidimus gresia sutarties nutraukimas ir visos gautos paramos grąžinimas.

Apibendrinus šiais metais ESFA atliktų patikrų rezultatus nustatyta, kad apie 30 proc. visų patikrintų mokymų pagal suderintą grafiką nebuvo vykdomi. Daugiausiai pažeidimų užfiksuota įgyvendinant darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo projektus įmonėse. Mokymų arba kvalifikacijos kėlimo projektai – tai viena iš projektų rūšių, kurių įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Nustatyta, kad kai kurie projektų vykdytojai Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančioms institucijoms piktybiškai neteikia projektų metu vykdomų mokymų grafikų, laiku neinformuoja apie pasikeitusią jų vietą ar laiką, neužtikrina planuoto dalyvių lankomumo, teikia klaidingą informaciją ir dokumentus. Siekiant, kad projektai būtų kokybiškai įgyvendinami vykdoma griežtesnė jų kontrolė ir mažinamos administravimui skirtos lėšos.

„Suprantame, kad padarytos klaidos gali būti nepiktybiškos, dažnai dėl žmogiškojo faktoriaus. Mūsų ir projektų vykdytojų tikslas yra bendras – kokybiškai ir efektyviai įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus. Manome, kad glaudesnis bendradarbiavimas su juos įgyvendinančių įmonių, organizacijų ir asociacijų atstovais duos geresnių rezultatų, bus išvengta nesusipratimų, o sutartyse numatytų sąlygų - laikomasi“, –- sakė socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.

„Be abejo, neklystančių žmonių nėra. Jei nusižengimai yra nedideli arba jie padaromi pirmą kartą, tokiais atvejais nebaudžiame projektų vykdytojų. Natūralu, kad rengiant ir derinant mokymų grafikus gali įsivelti klaida arba apie mokymų vietos ar laiko pasikeitimus gali būti nesuspėjama informuoti laiku. Tačiau, jei tokie atvejai kartojasi, traktuojame, kad projekto administravimas nėra tinkamas, todėl projekto administravimui skirtos lėšos yra ir bus mažinamos“, - teigė ESFA direktorius Povilas Česonis.

Tuo tarpu už panašaus pobūdžio nusižengimus, kurie yra sisteminiai, projektų finansavimas bus nutraukiamas, o netinkamai panaudotos lėšos bus išieškomos.

Šiuo metu už pažeidimus finansavimas yra sumažintas septynioms mokymo projektus įgyvendinančioms įmonėms ir asociacijoms. Bendra šiems projektų įgyvendintojams sumažinta suma viršija 200 tūkst. litų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra tarpinė institucija, atsakinga už 16 priemonių įgyvendinimą 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos lėšomis (tai viena iš beveik 20-ies programų, už kurių įgyvendinimą atsako SADM). Jas įgyvendinant finansuojami įvairių institucijų projektai, skirti kovai su nedarbu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, diskriminacijos mažinimui, darbui su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis ir kt. Šiuo metu įgyvendinami 322 projektai.