Naujienos

Data:2011-03-04
Antraštė:Startuoja priemonė „Inovaciniai čekiai“
Santrauka:

Nuo š. m. kovo 7 d. bus priimamos paraiškos gauti paramą inovaciniais čekiais. Parama teikiama inovacijas diegti siekiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šiais metais numatyta per inovacinius čekius įmonėms paskirstyti 1 mln. litų paramos.

Tekstas:

Praeitais metais sėkmingai įgyvendinus didžiulio susidomėjimo sulaukusią paramą inovaciniais čekiais buvo nuspręsta ir šiemet teikti šią paramą.

Inovaciniai čekiai skirti žinių tarp mokslo ir verslo atstovų perdavimui pagreitinti, paskatinti įmones, remiantis mokslo pasiekimais, vykdyti inovacinę veiklą bei mokslo ir studijų institucijas atlikti verslo poreikius atitinkančius mokslinius tyrimus ir orientuoti savo veiklą į mokslinių tyrimų komercializavimą.

Pasak Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėjos Rimos Putkienės, šiemet atlikus 2010 metais įgyvendintos inovacinių čekių schemos vertinimą, inovacinių čekių schema buvo atnaujinta – pailgintas inovacinio čekio naudojimo laikotarpis, supaprastintos administracinės procedūros: įmonė galės teikti paraišką tik elektroniniu būdu, atnaujintas ir praplėstas už inovacinį čekį teikiamų paslaugų sąrašas, kuriame šiemet yra daugiau kaip 600 paslaugų“, – sakė R. Putkienė,

„Per inovacinius čekius teikiama parama bus skiriama technologinę plėtrą skatinantiems moksliniams taikomiesiems (pramoniniams) tyrimams, eksperimentinei (technologinei plėtrai) ir techninėms galimybių studijoms“, – teigė Inovacijų politikos skyriaus vedėja R. Putkienė.

Kaip ir praeitais metais, inovaciniai čekiai bus dviejų rūšių: 10 tūkst. Lt ir 20 tūkst. Lt vertės. Pirmieji bus finansuojami 100 proc., o antrieji – 75 proc. Įmonė, praeitais metais gavusi 10 tūkst. Lt vertės inovacinį čekį, šiemet galės pretenduoti tik į 20 tūkst. Lt vertės inovacinį čekį. Viena įmonė per visą inovacinių čekių priemonės kvietime nurodytą laikotarpį galės gauti vieną čekį.

Inovacinį čekį norinti gauti įmonė turi kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA) ir pateikti užpildytą trumpą paraiškos formą bei smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

MITA per mėnesį pateiks atsakymą įmonei apie tai, ar bus suteikta parama. Gavusi teigiamą atsakymą įmonė turės parengti glaustą techninę specifikaciją ir kreiptis į sudarytame ir ūkio ministro įsakymu patvirtintame paslaugų teikėjų sąraše įrašytą valstybinę mokslo ir studijų instituciją bei šią specifikaciją suderinti.

MITA, gavusi suderintos techninės specifikacijos kopiją, priima sprendimą dėl inovacinio čekio skyrimo ir sudaro trišalę sutartį su valstybine mokslo ir studijų institucija ir įmone.

Paramos teikimo inovaciniais čekiais tvarkos apraše taip pat nustatyti atvejai, kada parama negali būti teikiama. Jeigu inovacinis čekis nepradedamas naudoti per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo, MITA gali sustabdyti arba nutraukti paramą. Gautą inovacinį čekį įmonė turi panaudoti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

Informacija: http://www.ukmin.lt

Seminarai apie inovacinius čekius: http://www.gaukfinansavima.lt/renginiai/78/
Priemonės aprašymas: http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/533/