Naujienos

Data:2011-02-18
Antraštė:Mokslo ir verslo atstovai kviečiami kreiptis dėl paramos kelionėms į tarptautinių programų 7BP, EUREKA, EUROSTARS ir Europos technologijų platformų renginius
Santrauka:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslo ir verslo atstovus pasinaudoti puikia galimybe — gauti finansavimą kelionei į MITA koordinuojamų tarptautinių programų ar Europos technologijų platformų renginį.

Tekstas:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslo ir verslo atstovus pasinaudoti puikia galimybe - gauti finansavimą kelionei į MITA koordinuojamų tarptautinių programų ar Europos technologijų platformų renginį.

Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai iš viešo ir privataus sektoriaus gali vykti į Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos (7BP), Europos technologijų programos EUREKA, Europos inovacijų programos EUROSTARS tikslinius renginius. Remiamos tyrėjų kelionės į minėtų programų informacines dienas, skirtas naujiems kvietimams pristatyti, taip pat į idėjų muges ar konsorciumų susitikimus tarptautinių projektų paraiškoms rengti ar naujiems kontaktams užmegzti. Tokie renginiai naudingi siekiant paskatinti Lietuvos tyrėjus aktyviau dalyvauti tarptautiniuose konkursuose, gerinti paraiškų kokybę ir sėkmės rodiklį (šiuo metu jis siekia apie 20,6 proc. 7BP).

Lietuvos atstovai Europos technologijų platformose (ETP) turi galimybę vykti į įvairius ETP renginius ir posėdžius. Siekiant geriau suvokti, dėl kokių priežasčių atsiranda ir kaip formuojamos aktualios Europai mokslinių tyrimų temos ar technologijų plėtros sritys, kaip numatoma jas įgyvendinti, tikslinga remti Lietuvos atstovų dalyvavimą ETP veiklose. Ši informacija naudinga tobulinant nacionalines mokslinių tyrimų kryptis bei veiklas, stiprinant mokslo ir verslo partnerystę.

Parama tyrėjų kelionėms vykdoma pagal MITA administruojamą ES struktūrinių fondų projektą „Tyrėjų kompetencijos ugdymas“ (TYKU). Per 2010 m. MITA jau suteikė paramos už 76,5 tūkst. lt, buvo finansuotos 33 dalyvių kelionės. 2011 m. numatyta skirti apie 98 tūkst. litų: iš jų 62,8 tūkst. litų ETP dalyvių ir 35,3 tūkst. litų MITA koordinuojamų tarptautinių programų dalyvių komandiruotėms.

Tarptautinių renginių, kuriuos remia MITA, sąrašas yra nuolat atnaujinamas ir skelbiamas tinklalapyje: http://www.tpa.lt/TYKU/renginiai.htm. Paraiškos dėl kelionių finansavimo teikiamos likus ne mažiau kaip 14 dienų iki renginio pradžios.

Tyrėjai gali ir patys siūlyti jiems aktualius renginius pagal 7BP, EUREKA, EUROSTARS programas, ETP veiklas. Apie renginio finansavimo tinkamumą sprendžia MITA sudaryta darbo grupė.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į TYKU projekto vadovę Laimą Bagdonavičienę tel. (8 5) 264 4715, el. paštu laima.bagdonaviciene@tpa.lt.