Naujienos

Data:2011-02-11
Antraštė:Bendruomenių vaidmens stiprinimui — beveik 7 mln. litų
Santrauka:

Iš maždaug 1500 registruotų miesto ir kaimo bendruomenių organizacijų dauguma plėtoja kultūrines veiklas, tačiau kol kas tik nedidelė jų dalis pajėgia spręsti socialines problemas savo bendruomenėje.

Tekstas:

Šią spragą turėtų užtaisyti socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko patvirtinta Bendruomenių socialinės plėtros programa, pagal kurią visuomenei naudingą veiklą vykdančios ar planuojančios vykdyti organizacijos galės pretenduoti į finansinę paramą.

Socialinės problemos yra pačios įvairiausios - tai ir pagalba žmogui, kuris pats savimi negali deramai pasirūpinti, pavyzdžiui, nusiprausti, išsiskalbti drabužius, taip pat pagalba vaikams ir senyvo amžiaus žmonėms, pagalba ieškant darbo, būsto ir kiti jautrūs socialiniai klausimai.

Nuo šiol bendruomenes vienijančios organizacijos turės daugiau galimybių skatinti žmones įsitraukti į bendruomenių veiklą, skatinti jų socialinį verslumą. Tai leis efektyviau spręsti įvairias socialines problemas, padėti vieni kitiems, ypač tiems, kuriems labiausiai reikia kitų pagalbos ir sustiprins bendruomeninių organizacijų vaidmenį regionuose.
Ministerijos nuomone, atokesniuose regionuose yra itin daug jautrių socialinių klausimų, kurių niekas kitas taip gerai neišmano ir negali išspręsti kaip pati bendruomenė savo viduje.

Pagal šią programą, šiemet bendruomenėms visoje Lietuvoje bus skirta 800 tūkst. litų. Planuojama, kad jau šį pavasarį bus skelbiami konkursai konkretiems bendruomenių projektams finansuoti. Numatyta, kad per visą programos laikotarpį - nuo 2011 iki 2013 m.- bendruomenėms ir su jų veikla susijusioms priemonėms bus skirta beveik 7 mln. litų.

Tikimasi, kad tokia parama pasinaudos daugiau kaip 200 bendruomenių organizacijų, kurios yra stiprios ir gali teikti daugiau reikalingų paslaugų vietos gyventojams.

Taip siekiama paskatinti ne tik bendruomeninių organizacijų plėtrą, į jų veiklą įtraukti kuo daugiau žmonių. Tikimasi, kad jos galės efektyviau padėti savivaldybėms organizuoti savitarpio pagalbą, užtikrinti būtiniausias socialines paslaugas atokesnėse vietovėse gyvenantiems žmonėms.

Bendruomenių socialinės plėtros 2011–2013 metų programa: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391350

http://www.3sektorius.lt