Naujienos

Data:2011-01-27
Antraštė:Dėmesio! Pratęstas Programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmo 3 priemonės paraiškų teikimo terminas
Santrauka:

Programą „Europa piliečiams“ administruojanti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra paskelbė, jog 2 veiksmo 3 priemonės „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“ paraiškų teikimo terminas pratęsiamas iki 2011 m. vasario 15 d.

Tekstas:

Primename, jog užpildyta elektroninė paraiškos forma turi būti pateikiama internetu iki 12 val. (CEST). Taip pat vėliausiai iki vasario 15 d. reikia paštu išsiųsti paraiškos priedus (galioja pašto antspaudo data).

Šaltinis: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/call_action2_3_en.php

Priemonė "Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams": http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/444/