Naujienos

Data:2011-01-25
Antraštė:Dėl priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ rezervinių projektų sąrašo
Santrauka:

2010 m. gruodžio 17 d. įvyko Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame priimtos rekomendacijos dėl priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektų įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą.

Tekstas:

2010 m. gruodžio 17 dieną įvyko Projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdis, kuriame priimtos rekomendacijos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl priemonės VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas” projektų įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą. Atkreipiame dėmesį, kad galutinis sprendimas dėl paraiškų finansavimo priimamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui pasirašius įsakymą.

PAK sudėtis: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/smm/failai/MTP_PAK_sudetis.pdf

PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/smm/failai/PAK-mtp-2010-12-17.pdf