Naujienos

Data:2011-01-19
Antraštė:Lietuvos kaimo tinklas rinks projektinius pasiūlymus
Santrauka:

Tinklo sekretoriatas rinks projektinius pasiūlymus pagal Tinklo veiksmų programos kryptis.

Tekstas:

Nuo š.m. vasario 1 d. iki š.m. vasario 18 d. Tinklo sekretoriatas rinks projektinius pasiūlymus pagal Tinklo veiksmų programos pirmąją-ketvirtąją kryptį.

Nuo š.m. vasario 1 d. iki š.m. kovo 18 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra rinks paramos paraiškas pagal Tinklo veiksmų programos penktąją-šeštąją kryptį.

Paramos paraiškos pagal Tinklo veiksmų programos septintąją kryptį bus renkamos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje nuo 2011 metų veiksmų plano įsigaliojimo dienos.
----
Lietuvos kaimo tinklas yra atvira struktūra, todėl dalyvauti LKT veikloje kviečiamos visos su KPP įgyvendinimu susijusios ir (arba) kitaip prie žemės, miškų ir maisto ūkio ir kaimo plėtros prisidedančios nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, mokslo institucijos, verslo sektoriui atstovaujančios organizacijos, savivaldybės, valstybės institucijos, įstaigos. Pažymėtina, kad privatūs juridiniai asmenys (įmonės) negali būti Tinklo nariais.

Narystė Tinkle savanoriška ir neatlygintina, grindžiama horizontaliu ir vertikaliu bendradarbiavimu, narių lygybe, jų reprezentatyviu atstovavimu.

Norėdami tapti Tinklo nariais užpildykite Narystės Lietuvos kaimo tinkle prašymo formą, pridedant organizacijos įstatų ar nuostatų, registracijos pažymėjimo kopijas, patvirtintas organizacijos vadovo, ir kitus pridedamus dokumentus, jei tokius nurodėte prie pridedamų dokumentų narystės prašymo formoje. Visus dokumentus siųskite Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamentui.

Šaltinis: http://www.kaimotinklas.lt

Lietuvos kaimo tinklo projektinių pasiūlymų pagal Tinklo veiksmų programos pirmąją-ketvirtąją kryptį priėmimas: http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/426/