Naujienos

Data:2011-01-17
Antraštė:Informacinio seminaro „2011 m. Leonardo da Vinci programos kokybiško projekto rengimas“ apžvalga
Santrauka:

Sausio 14 d. viešbutyje „Panorama“ įvyko informacinis seminaras „2011 m. Leonardo da Vinci programos kokybiško projekto rengimas“. Seminare buvo pristatytos mokymosi visą gyvenimą programos galimybės, projekto rengėjai ir vykdytojai pasidalijo savo patirtimi.

Tekstas:

Donata Kavoliūnienė, švietimo mainų ir paramos fondo profesinio mokymo programų skyriaus vadovė, pabrėžė, kad organizacijos turi aiškiai suprasti skirtumą tarp įvairių mokymosi visą gyvenimą programų. Mobilumo projektai yra skirti kvalifikacijos kėlimo projektams, partnerysčių projektai – darbiniams susitikimams, susijusiems su profesiniu rengimu, naujovių perkėlimo projektai – produkto perkėlimui ir adaptavimui savo šalyje.

Vienas iš esminių klausimų, kuris buvo akcentuotas seminare – paraiškų kokybė. Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja Dovilė Kavaliauskaitė pastebėjo, kad praeitais metais paraiškos buvo itin prastos kokybės.

Raimonda Kučinskaitė, VšĮ “Nacionalinės plėtros instituto” direktoriaus pavaduotoja, pastebėjo, kad Leonardo da Vinci projektai yra partnerystės projektai, todėl labai svarbu tinkamai įvertinti partnerių kultūrinius ir mentaliteto ypatumus. Be to, pasak R. Kučinskaitės svarbu įvertinti projektuose esamą įgimtą riziką, kuri yra susijusi su pastabomis, pateiktomis vertinimo metu, partnerių skaičiumi, projekto verte, projekto trukme, visuomenės palaikymu projektui.

Seminare dalyvavo virš 80 žmonių. Seminaro metu vyko darbas grupėse, kurios buvo suformuotos atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą programos kryptis.

GF informacija