Naujienos

Data:2011-01-12
Antraštė:Artėja EK programos „Narkotikų prevencija ir informacija“ kvietimas
Santrauka:

2011 m. sausio 7 d. Komisija priėmė 2011 m. kasmetinę veiklos programą „Narkotikų prevencija ir informacija“.

Tekstas:

Šita programa remiasi ES kovos su narkotikais strategija ir veiksmų planais. Jų galutinis tikslas iš esmės sumažinti dėl neteisėtų narkotinių medžiagų vartojimo ir prekybos kylantį neigiamą poveikį visuomenei ir žalą sveikatai.

Pagrindiniai šios programos uždaviniai:

 • užkirsti kelią narkotinių medžiagų vartojimui, sumažinti vartojimo atvejų skaičių, taip pat sumažinti priklausomybės nuo narkotikų atvejų skaičių ir dėl vartojimo atsirandantį neigiamą poveikį;
 • tobulinti informacijos apie narkotikų neigiamą poveikį kokybę;
 • paremti ES kovos su narkotikais strategijos įgyvendinimą.

Programa remia projektus ir veiklą, susijusią su šiais specifiniais uždaviniais:

 • Skatinti tarptautinę veiklą šiuose srityse:
  -steigti įvairias disciplinas apimančius tinklus, kurie turėtų tiesioginės aiškios įtakos pagalbai programos uždavinių įgyvendinimui;
  -užtikrinti žinių bazės kaupimą, i mainus informacija ir geros praktikos kūrimą bei skleidimą, pvz., rengiant mokymus, mokomąsias išvykas ir apsikeitimą personalu;
  -kelti žinių apie socialines ir sveikatos problemas, kylančias dėl narkotikų vartojimo, lygį; taip pat skatinti pradėti atvirą dialogą, siekiant geresnio narkotikų vartojimo reiškinių suvokimo, remti narkotikų vartojimo prevencijos priemones, įkaitant dėl narkotikų vartojimo kylančių neigiamų padarinių sumažinimo ir priklausomybės nuo narkotinių medžiagų gydymo metodų tobulinimą vadovaujantis naujausiais moksliniais atradimais;
 • Įtraukti pilietinę visuomenę į ES kovos su narkotikais strategijos ir veiksmų planų įgyvendinimą ir plėtrą; ir
  stebėti, įgyvendinti ir vertinti specialių veiksmų pagal ES kovos su narkotikais strategiją 2005–2008 ir veiksmų planus 2009–2012 įgyvendinimo rezultatus.

Programos veikla skirta šioms tikslinėms grupėms: asmenims, kuriuos paveikė neigiami narkotinių medžiagų vartojimo padariniai, įskaitant jaunimą, nėščias moteris, pažeidžiamų asmenų grupes ir probleminės kaimynystės gyventojus. Be kita ko, kitos tikslinės grupės galėtų būti mokytojai ir švietimo srities darbuotojai, tėvai, socialiniai darbuotojai, vietinės ir nacionalinės valdžios atstovai, gydytojai ir vidurinio medicinos personalas, teisininkai, teisės įgyvendinimo ir penitencinių įstaigų pareigūnai, NVO, profesinės sąjungos ir religinės bendruomenės.

Kartu su ES kovos su narkotikais strategijos ir veiksmų planų 2009–2012 ateities prioritetais Komisija 2011 m. ruošiasi pradėti žemiau minimus ir tęsti jau pradėtus veiksmus atitinkamose srityse. Prie žemiau sąraše išvardytų, pagal poreikį gali būti pridėti ir kiti veiksmai, įgyvendintini pagal šią paraišką. Bendra suma, kurią Komisija skiria viešiesiems pirkimams siekia 800.000 eurų.

 • Dalyvių konferencija, kurios metu būtų deramasi dėl ES minimalios kokybės standartų ir gairių narkotikų poreikio mažinimo srityje ( Veiksmo Nr. 19 pagal ES kovos su narkotikais veiksmų planų 2009–2012 įgyvendinimo dalis ). Pirmojoje 2011 m. pusėje organizuojama bendradarbiaujant su ES pirmininko institucija.
 • "Europos veiksmai kovojant prie narkotikus '': skatina kelti žinių lygį ir keistis gera praktika, pristatant Europos visuomenei pagrindus pasižadėti mažinti narkotikų vartojimo žalą ir su piktnaudžiavimu narkotinėmis medžiagomis susijusias rizikas;
 • Visuomenės forumas su narkotikais susijusiais klausimais: 2011 m. finansuoti 3 susitikimus Visuomenės forumo su narkotikais susijusiais klausimais rėmuose ir 3 pagrindinių planavimo grupių susitikimus, kas atitiktų 2006 m. paskelbtos Žaliosios knygos nuostatus;
 • Išorinis nepriklausomas ES kovos su narkotikais veiksmų planų 2009–2008 m. ir ES kovos su narkotikais strategijos 2009–2012 m. įgyvendinimo rezultatų vertinimas, kartu su Veiksmo Nr. EN 14 EN
  72 pagal ES kovos su narkotikais veiksmų planus 2009–2012. Vertinimo tikslas – nustatyti atskirų veiksmų įgyvendinimo lygį bei ES Strategijos poveikį bendrai narkotikų vartojimo būklei Europos Sąjungoje.

Kvietimai teikti paraiškas programai bei viešiesiems pirkimams bus paskelbti pirmame 2011 m. ketvirtyje.

Šaltinis: http://ec.europa.eu/justice/funding/drugs/funding_drugs_en.htm