Naujienos

Data:2011-01-12
Antraštė:Finansavimo galimybės inovatyviems verslo sprendimams 2011 metais
Santrauka:

Pernai Ūkio ir Švietimo ir mokslo ministerijų pastangomis įkurtos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktorius Arūnas Karlonas teigia, kad valstybės numatyti inovacijų skatinimo instrumentai teikia vilčių. 2011 m. bus kuriama palankesnė terpė naujoms idėjoms įgyvendinti.

Tekstas:

Nacionalinės iniciatyvos verslui ir mokslui tęsiamos

Šiemet bus tęsiama didelio susidomėjimo visoje Lietuvoje sulaukusi Ūkio ministerijos iniciatyva – inovaciniai čekiai, už kurios administravimą yra atsakinga MITA. Inovaciniai čekiai – tai „greiti pinigai“ verslui, už kuriuos įmonės gali įsigyti paslaugų iš mokslo įstaigų. Ši priemonė pasižymi paprastomis, nebiurokratinėmis paramos teikimo procedūromis. Pernai 86 Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms atiteko 1 milijonas litų nacionalinės paramos. Pagal paslaugų pobūdį, įmonės daugiausiai panaudojo lėšų moksliniams, pramoniniams ar taikomiesiems tyrimams (46), taip pat technologinės plėtros darbams (29), šiek tiek mažiau – techninėms galimybių studijoms (13) ir inovacijoms įdiegti (7).

Numatyta, kad 2011 m. bus finansuojami nacionalinių pramoninės biotechnologijos ir aukštųjų technologijų plėtros programų projektai. Jiems planuojama skirti apie 4 mln. litų. Planuojama skatinti ir purpurines star–up ir spin–off įmones. Bus teikiama parama ir pramoninei nuosavybių teisių apsaugai tarptautiniu mastu, t.y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys galės kreiptis dėl paramos įvairiems patentams.

Europinės mokslo ir technologijų programos

Nemažai galimybių siūlo didžiausioji Europos Sąjungos 7– oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (7BP). Tarptautiniai moksliniai projektai gali būti vykdomi įvairiose teminėse srityse, tokiuose kaip maistas, sveikata, nanomokslai, kosmosas, transportas, saugumas ir daugelis kitų. Dalyviai gali būti įvairūs: nuo individualių tyrėjų, universitetų, valstybinių, viešųjų įstaigų, mažų įmonių iki stambių verslo organizacijų. Paraiškos teikiamos Europos Komisijai pagal iš anksto paskelbtas temas, tad laimi nauji bei konkurencingi projektai, sprendžiantys aktualią Europoje problemą. Be to, šioje programoje yra specialiai mažoms ir vidutinėms įmonėms skirti moksliniai tyrimai, kur jos pačios gali rodyti iniciatyvą ir formuoti temas.

Anot, MITA direktoriaus A.Karlono, Lietuvos įmonių dalyvavimas šioje programoje turėtų būti aktyvesnis, ne pilnai išnaudojamos siūlomos galimybės. Kad ir, pavyzdžiui, transporto srityje, iš Lietuvos, kaip svarbaus Europos logistikos centro, 7BP projektuose galėtų dalyvauti ne tik AB „Lietuvos geležinkeliai“, bet ir Kaipėdos jūrų uostas, Vilniaus ir Kauno oro uostai ir kiti.

Europos Komisijos 2010 m. spalio 26 d. duomenimis, nuo 7BP programos pradžios (2007 m.) jau patvirtinti 136 projektai, kuriuose yra 177 partneriai iš Lietuvos. Šių projektų Lietuvos dalyvių biudžetas yra 30,4 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija – 22,4 mln. eurų. Nors EK projektuose dažniausiai dalyvauja universitetai (apie 50 proc. visų Lietuvos dalyvių), tačiau mažoms ir vidutinėms įmonėms (apie 18 proc. visų Lietuvos dalyvių) tenka net 27 proc. Lietuvai skirtos paramos.

Daugiau kaip dešimtmetį Lietuvoje gyvuojanti Europos technologijų programa EUREKA yra nuolat atvira mokslo organizacijoms ir įvairioms (ne tik mažoms) įmonėms, tuo labiau, kad projektų idėjas siūlo patys dalyviai ir teikia nacionaliniam biurui (MITA). Šiuo metu įgyvendinami 22 projektai, dažniausiai tokiuose srityse, kaip informacinės technologijos, biotechnologijos, energetika ir kt. 2010 m. buvo patvirtinti 6 nauji projektai, kurių bendra vertė yra 4,45 mln. eurų, iš jų Lietuvos partnerių dalis sudaro apie 1,73 mln. eurų. Šiemet projektai bus finansuojami ES struktūrinių fondų ir pačių įmonių lėšomis. Tarp programos dalyvių iš didesnių įmonių verta paminėti AB „Dvarčionų keramika“ ir AB „Kauno energija“.

Viena iš naujų programų – Europos inovacijų programa EUROSTARS siūlo rengti konkurencingus projektus mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios savo veiklą sieja su moksliniais tyrimais, bei dalyvauti tarptautiniame konkurse paramai laimėti. Lietuvoje nuo programos pradžios (2008 m.) yra įgyvendinami devyni projektai, daugiausiai lazerių ir informacinių technologijų srityje. Projektai finansuojami tiek nacionalinėmis, tiek Europos Komisijos, tiek pačių įmonių lėšomis. 2010 m. Lietuvos dalyviams skirta 0,4 mln. litų nacionalinių ir 0,8 mln. litų Europos Komisijos lėšų. Programos aktyvūs dalyviai yra UAB „Altechna“, UAB „Tilde IT “, UAB „Ekspla“ ir kiti.

Šaltinis: http://mokslasplius.lt