Naujienos

Data:2010-12-15
Antraštė:Europos Parlamentas patvirtino kitų metų ES biudžetą
Santrauka:

Susitarus su ES Taryba dėl politinių reikalavimų, trečiadienį Europos Parlamentas patvirtino 2011 m. ES biudžetą. Jame atsižvelgta į daugumą EP iškeltų prioritetų, neviršijant ES Tarybos pasiūlyto bendro biudžeto dydžio.

Tekstas:

Parlamentui pavyko pasiekti, kad 2011 m. biudžete būtų numatyta daugiau lėšų nenutrūkstamam mokymuisi (18 mln. eurų daugiau), verslumui ir naujovėms (10 mln. eurų daugiau), energetikos projektams (10 mln. eurų daugiau), aplinkosaugos programai LIFE (6,7 mln. eurų daugiau), taip pat pagalbai Palestinai (100 mln. eurų daugiau), kovai su prievarta prieš moteris ir vaikus, terorizmo prevencijai, neįgaliųjų olimpinėms žaidynėms bei jaunimo veiklai. Parlamentas taip pat pasiekė, kad būtų sukurta atskira biudžeto eilutė Baltijos jūros strategijai, kurioje numatyta 2,5 mln. eurų.

Planuojama, kad 2011 m. Lietuvos valstybės biudžete ES paramos lėšos sudarys 6,92 mlrd. Lt. Finansų Ministerijos tinklalapyje rašoma, kad kitąmet ES fondų lėšos bus investuojamos į visas šalies ūkio sritis, tačiau didžiausia dalis skiriama ekonomikai – 4,748 mlrd. Lt. Šios lėšos turi būti investuojamos į projektus, skirtus smulkiojo ir vidutinio verslo bei eksporto skatinimui, transporto infrastruktūros modernizavimui, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, skatinančiai ūkio konkurencingumą, taip pat parama skiriama kaimo plėtrai ir žemdirbiams.

Ekonomikai skirtas ES lėšas administruoja Ūkio, Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijos. Ūkio ministerijos kuruojamiems projektams numatyta 1,219 mlrd. Lt ES paramos lėšų. Susisiekimo ministerijos kuruojamiems projektams numatyta 870 mln. Lt.

Žemės ūkio ministerijos koordinuojamiems projektams skiriama 2,125 mlrd. Lt ES lėšų, kurios bus naudojamos kaimo plėtros priemonėms (994 mln. Lt), žuvininkystės vystymui (44 mln. Lt) ir tiesioginėms išmokoms žemdirbiams bei rinkos reguliavimo priemonėms (1,087 mlrd Lt).

Aplinkos apsaugos projektams kitąmet numatyta 409 mln. Lt ES lėšų, socialinės srities projektams - 391 mln. Lt, švietimo projektams - 584 mln. Lt, sveikatos apsaugos projektams - 93 mln. Lt, o viešojo administravimo ir visuomenės apsaugos sričių projektams - 539 mln. Lt.

Informacijos šaltiniai:
http://www.vz.lt
http://www.europarl.europa.eu/news/public/toute_actualite/default/default_lt.htm