Naujienos

Data:2010-10-03
Antraštė:Kviečiame teikti pasiūlymus dėl EEE ir Norvegijos finansinės paramos NVO
Santrauka:

Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė ir Europos Sąjunga pasirašė susitarimą dėl naujojo laikotarpio 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos Vidurio, Rytų ir Pietų Europos šalims.

Tekstas:

Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Norvegijos Karalystė ir Europos Sąjunga pasirašė susitarimą dėl naujojo laikotarpio 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos Vidurio, Rytų ir Pietų Europos šalims.

Naujuoju 2009 - 2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpiu šalys donorės ir toliau sieks stiprinti pilietinę visuomenę valstybėse paramos gavėjose bei planuoja skirti paramą nevyriausybinių organizacijų (toliau - NVO) sektoriui.

Remiantis patirtimi, įgyta teikiant paramą NVO sektoriui 2004 - 2009 m., donorai parengė pasiūlymus dėl paramos NVO sektoriui naujuoju 2009-2014 m. programavimo laikotarpiu. Artėjant deryboms tarp šalių donorių ir Lietuvos dėl konkrečių paramos Lietuvos NVO sektoriui principų, kviečiame visas suinteresuotas šalis aktyviai dalyvauti donorų inicijuotose konsultacijose internetu ir teikti savo nuomones, idėjas bei pasiūlymus internete. Jūsų indėlis bus svarbus šalims donorėms rengiant naujojo paramos laikotarpio NVO programų gaires.

Savo nuomones, idėjas ir pasiūlymus galima teikti čia (prieš tai reikia užsiregistruoti) iki 2010 m. spalio 22 d.