Naujienos

Data:2010-12-06
Antraštė:Programos „Europa piliečiams“ vadovo klaidų ištaisymas
Santrauka:

Švietimo, garso, vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra paskelbė informaciją apie pasikeitimus programos „Europa piliečiams“ vadove

Tekstas:

Veiksmas 1. Priemonė 1.1: Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai.
Atnaujinta nustatyto dydžio sumos finansavimo sistema.

Veiksmas 2. Priemonė 3: Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams.
Atnaujinti maksimumai, susiję su:

  • dotacijų dydžiais
  • kofinansavimo lygiu
  • maksimalia projektų trukme
  • galutiniu terminu

Daugiau: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/corrigendum_12_2010/corrigendum_lt.pdf

Nuorodos:
Europa piliečiams — 1.1.1 priemonė „Susigiminiavusių miestų piliečių susitikimai“ - http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/259/
Europa piliečiams — 2.3 priemonė „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“ - http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/257/