Naujienos

Data:2010-12-02
Antraštė:Europos Komisija skubina priimti naujo ES biudžeto 2011 m. planą
Santrauka:

Po lapkričio 15 d. Parlamento ir Tarybos taikinimo procedūros nesėkmės 2010 m. lapkričio 26 d. Europos Komisija patvirtino naujo ES biudžeto 2011 m. planą. Šiame plane numatytos išmokos siekia 126,5 milijardų eurų (+2.9% lyginant su 2010 m.).

Tekstas:

Prezidentas Barozas nusiuntė Europos Parlamento ir Europos Tarybos prezidentams laiškus su paaiškinimais dėl Komisijos siūlymų leisti Parlamentui ir Tarybai susitarti politikų, susijusių su 2011 m. biudžeto priėmimu, klausimais.
"Dirbome visu greičiu, norėdami suteikti impulsą derybų tarp parlamento ir Tarybos atnaujinimui " - teigia už biudžetą ir finansinį programavimą atsakingas Europos komisaras Janusz Lewandowski. "Mūsų tikslas buvo pateikti šio biudžeto projektą iki gruodžio 1 d.; tačiau dirbome ir greičiau nesilaikėme šio galutinio termino. Norėjome suteikti abiem biudžeto valdymo institucijoms daugiau galimybių susitarti dėl kitų metų biudžeto iki šių metų pabaigos.

Lapkričio 15 d. Parlamento ir Tarybos taikinimo procedūra buvo nesėkminga, nes šioms institucijoms nepavyko susitarti dėl su ES biudžetu susijusių politinių klausimų.

Minėti klausimai daugiausia lietė tarpinstitucinį dialogą, siekiant priimti kitų metų ES biudžeto Finansų gaires, nustatyti pajamų šaltinius (“ nuosavi rezervai”), taip pat lankstumo Daugiametės finansavimo programos rėmuose lygį. Parlamentas dar kartą patvirtino savo poziciją šiais 3 klausimais, išdėstytą lapkričio 25 d. rezoliucijoje..

Prezidento Barozo laiške Prezidentui Buzekui ir Ministrui pirmininkui Leterme’iui buvo pristatyti Komisijos raginimai Parlamentui ir Tarybai vystyti modalumą dėl bendradarbiavimo planuojamo biudžeto klausimais, kaip numatyta Lisabonos sutartyje (bendras darbas, rengiant Daugiametė finansavimo programą).

Komisija taip pat patvirtina ketinimus iki 2011 m. birželio svarstyti pasiūlymus dėl nuosavų ES resursų. Be to, iš Lisabonos sutarties ir ES strategijos 2020 kylantys nauji ES uždaviniai bus vertinami pridėtinės vertės atžvilgiu, kas yra kertinis akmuo kitiems Komisijos siūlymams..

Biudžeto lankstumo klausimu komisaras Lewandowski priduria, kad jis džiaugiasi vakarykščiu Tarybos sprendimu nustatyti arčiausią ES BNP iki 0.03% ribą, galutinę išsigelbėjimo priemonę, esant nenumatytoms aplinkybėms.
Kokie kiti žingsniai?

Komisija nedelsdama nusiųs 2011 m. biudžeto projektą Europos Parlamentui ir Tarybai. Pastarieji turės susitarti minėtu klausimu.

"Puiku, jei pasiektume susitarimą dėl 2011 m. biudžeto iki gruodžio 31 d.", sako Janusz Lewandowski. "Mus supanti aplinka, naujos ekonominės galios keičiasi, todėl rinkos turi aiškiai pajusti, kad Europa deda visas pastangai krizės įveikimui, o ne pasilieka paralyžiuota šalių vidaus debatuose. Nors kai kurie teigia, kad ES biudžetas nėra “Briuseliui skirtas biudžetas”; ES institucijų veiklai numatyta mažiau nei 6% bendro biudžeto, tai yra 95% biudžeto lėšų skirta Europos ekonominiai augimui, miestams ir regionams, mokslininkams, ūkininkams ir studentams, mūsų aplinkos apsaugai, klimato pokyčių valdymui, transporto saugumui ir galimybei Europai tapti matoma pasaulinės arenos veikėja. Mums reikia biudžeto, padalinto 500 milijonui europiečių! Remiantis vakarykščio nagrinėjimo vystymo klausimais rezultatais Parlamente ir Taryboje galiu daryti prielaidą, įmanoma greitai pasiekti susitarimą dėl biudžeto, atsižvelgiant į mūsų siūlymus”.