Naujienos

Data:2010-12-01
Antraštė:NVO ir verslo bendrų iniciatyvų eksperimentas
Santrauka:

Lapkričio 30 dieną HUB Vilnius patalpose įvyko NVO-verslo bendrų iniciatyvų diegti ĮSA sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo konkurso informacinis seminaras.

Tekstas:

Pasak seminaro organizatorių šio pirkimo tikslas nėra filantropija. Pasiūlymų viešajam konkursui teikėjai turi orientuotis į iniciatyvas, kurios spręstų konkrečias problemas arba vykdytų jų prevenciją.
Projekto turinys turi būti suderintas su Nacionaline įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009-2013 m. programa. Pačiame projekte turi būti aiškiai atskleista įmonės socialinė atsakomybė.

Seminaro organizatoriai pabrėžė, kad projektas turėtų duoti realų rezultatą.

Rezultato pavyzdžiai:

  • Planų kūrimas (atliekų vengimo planai, aplinkosaugos planai)
  • Viešųjų pirkimų papildomas reglamentavimas įmonėje
  • Strategijų kūrimas (mobingo (http://lt.wikipedia.org/wiki/Mobingas) prevencijos strategija, rėmimo strategija
  • Darbuotojų atstovavimo organų kūrimas
  • Vidaus taisyklių kūrimas

Reikia pabrėžti, kad pokyčiai, kurių tikimasi iš projektų, turi būti sisteminio pobūdžio.

Viešojo pirkimo biudžetas: 1 mln.
Atrinktų iniciatyvų skaičius: ~ 20 projektų.

Viešasis pirkimas vykdomas pagal priemonę VP1-1.1-SADM-03-V „Įmonių socialinė atsakomybė“ .

Klausimų atsakymų sesija:

Klausimas1. Taip vadinamos „Jungtinės pažymos“ (kuri atstovų prašomas trijų institucijų formas) formoje prašoma duomenų apie organizacijos buhalterį – fizinį asmenį. Mūsų organizacija apskaitos paslaugą perka iš įmonės, taigi, įmonės duomenų vietoje „buhalterio“ duomenų suvest negalima. Kokius dokumentus reikia pateikti?
Atsakymas 1: Tokiu atveju, samdomas paslaugos tiekėjas turėtų tokią pažymą pateikti apie save (savo įmonę).

Klausimas 2. Ar gali paraišką teikti dvi organizacijos?
Atsakymas2: Taip gali. Tokia situacija aptarta konkurso sąlygų 3.3. punkte.

Klausimas 3. Ar tiekėjo deklaracija pridedama prie pasiūlymo gali būti laisva forma?
Atsakymas3: Priklauso nuo to, apie kokią deklaraciją klausiama
a) Prie konkurso sąlygų yra pridedama deklaracijos forma, taikytina atvejam, susijusiam su bankroto, likvidacijos, taikos sutarties su kreditoriais nebuvimo, ir t.t. ( konkurso sąlygų 3.1.2 punktas).
b) Jei kalbama, apie atvejus, kai tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija gali buti pateikiama laisvos formos. Rekomenduojame pasitikslinti ar iš ties tokie dokumentai negali būti išduodami.
c) Jei kalbama apie bendradarbiavimo deklaracija (konkurso sąlygų 3.2.3. punktas), tai ji laisvos formos.

Klausimas4: Ar gali skirtingos NVO turėti partnerį tą pačią įmonę ir apimti skirtingas sritis?
Atsakymas4: Taip gali.

Klausimas5: Ar ši parama priskiriama prie "de minimis" pagalbos priemonių įmonėms?
Atsakymas5: Pagal Finansavimo sąlygų aprašą Valstybės pagalba pagal šią Priemonę neteikiama.

Nuorodos:

Daugiau apie projektą „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“: http://vz.lt/2/straipsnis/2010/10/21/5_mln__Lt_-_socialinei_atsakomybei_skatinti2?RubricID=22220000-525f-44f8-aff5-000000000001

Lietuvos Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009-2013 m. programa: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363948&p_query=&p_tr2=

Priemonės VP1-1.1-SADM-03-V „Įmonių socialinė atsakomybė“ aprašymas: http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380001175

Daugiau apie kvietimą: http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/336/