Naujienos

Data:2010-12-01
Antraštė:Naujas naujienlaikraščio „MES ES“ numeris
Santrauka:

Numeris skirtas žinioms ir patarimams, kaip nuosekliai keliaujant per visus projekto įgyvendinimo etapus sėkmingai jį įvykdyti.

Tekstas:

Leidinyje Jus galite rasti informaciją apie paraiškos ruošimą, vertinimo procesą, atsiskaitymą už projekto įgyvendinimą.
Be to, naujienlaikraštyje pateikta UAB "Rūta" sėkmės istorija bei šiuo metu aktualiu kvietimų sąrašas.

Daugiau:

Naujienlaikraštis: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-2013/MES_ES/MES_ES_2010_lapkritis.pdf

Informacijos šaltinis: http://www.esparama.lt