Naujienos

Data:2016-04-08
Antraštė:Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti Elektrėnų savivaldybės gyventojams
Tekstas:

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas nustato paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo asmenims ir šeimoms principus, finansavimo šaltinius, formas, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti gaunančių asmenų teises ir pareigas. Dauguma žmonių vis dar galvoja, kad jei savivaldybė suteikė socialinį būstą, tai asmuo jame galės gyventi neribotą laiką, tačiau teisės aktai keičiami. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, kiekvienais metais socialinio būsto nuomininkai turi deklaruoti pajamas ir turtą ir, jei viršijami nustatyti normatyvai, turi išsikraustyti iš skirto būsto.

Šiuo metu visi Elektrėnų savivaldybės gyventojai, laukiantys eilėje dėl socialinio būsto nuomos ar gyvenantys savivaldybės skirtuose socialiniuose butuose, gavo laiškus su raginimais pateikti pajamų ir turto deklaracijas už 2015 m. Žmonės teiraujasi, kokias pajamas ir turtą turinti šeima galėtų pretenduoti į subsidijas, būsto kredito dalies apmokėjimą ar socialinio būsto nuomą. Pateikiame išsamią informaciją apie galimybes pasinaudoti parama būstui įsigyti ar išsinuomoti.

Teisę į socialinio būsto nuomą turi gyventojai, jei atitinka šiuos reikalavimus:

Deklaruoja gyvenamąją vietą Elektrėnų savivaldybėje;

Už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir grynosios metinės pajamos neviršija šių dydžių:

asmens be šeimos pajamos – 3 264 Eur, turtas – 5 712 Eur;

dviejų ar trijų asmenų šeimos pajamos – 6 426 Eur, turtas – 11 424 Eur;

keturių ar daugiau asmenų šeimos pajamos vienam asmeniui – 1938 Eur, turtas – 5712 Eur.

Neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui yra mažesnis kaip 10 kv. m, arba yra mažesnis kaip 14 kv. m, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys, jei turi teisę į socialinio būsto nuomą ir įrašyti į asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus bei išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybėms) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, teritorijoje. Sutartis pasirašoma ne trumpiau kaip vieniems metams ir privalo būti įregistruota nekilnojamojo turto registre.

Teisę į paramą būstui įsigyti (subsidijos būsto kredito daliai apmokėti) asmenys turi, jei atitinka šiuos reikalavimus:

Deklaruoja gyvenamąją vietą Elektrėnų savivaldybėje;

Už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir grynosios metinės pajamos neviršija šių dydžių:

asmens be šeimos pajamos – 8 976 Eur, turtas – 13 158 Eur;

dviejų ar trijų asmenų šeimos pajamos – 12 546 Eur, turtas – 26 724 Eur;

keturių ar penkių asmenų šeimos pajamos – 15 096 Eur, turtas – 35 598 Eur;

šešių ar daugiau asmenų šeimos pajamos vienam asmeniui – 2550 Eur, turtas – 8466 Eur.

Įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudojęs šia paramos forma;

turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui, yra mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;

neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Priskiriami vienam iš nurodytų statusų:

likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos;

šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų;

jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);

šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs.

4.1, 4.2 ir 4.3 punktuose numatytais atvejais apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos, o 4.4 ir 4.5 punktuose numatytais atvejais apmokama 10 procentų.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdė kredito įstaigų atranką, kurios teiks valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus trejiems metams. 2015 m. liepos 15 d. pasirašytos sutartys su šiomis kredito įstaigomis, kurios 2015–2017 m. teiks valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus:

AB „Swedbank“;

SEB bankas;

Kaišiadorių kredito unija (teritorija, kurioje teikia kreditus, – Kauno m., Kaišiadorių r., Elektrėnų sav., Prienų r., Jonavos r., Trakų r., Širvintų r.);

Pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma gali būti:

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą gali gauti asmenys ir šeimos, pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turintys teisę į valstybės paramą būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti.

Elektrėnų savivaldybės gyventojas, norintis gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, turi kreiptis į savivaldybę ir kredito įstaigai pristatyti savivaldybės išrašytą nustatytos formos pažymą apie tai, kad jis gali pretenduoti į subsidiją. Savivaldybės išduota pažyma kredito įstaigai turi būti pristatyta per 15 dienų nuo pažymoje nurodytos datos.

http://www.elektrenai.lt/go.php/lit/Parama-bustui-isigyti-ar-issinuomoti-elektrenu-savivaldybes-gyventojams