Naujienos

Data:2010-11-23
Antraštė:Planuojamas kvietimas teikti paraiškas priemonei „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“
Santrauka:

2011 m. vasario mėnesio pradžioje planuojama skelbti kvietimą pagal priemonę "MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas"

Tekstas:

Priemonės tikslas – stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijas, mokslo ir studijų įstaigų asociacijas arba kitas organizacijas, kurių uždaviniai skirti bendriems mokslo, studijų bei ūkiniams ar socialiniams uždaviniams spręsti.

2010 metais pagal šią priemonę buvo skirta 13 155 891,59 Lt. Šiuo kvietimu metu buvo paremti visi pateikti projektai (24 projektai).

Projektų sąrašą galite rasti šiuo adresu: http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/esfa/projektai?sparams=147877&pgsz=10&page=1

Daugiau apie planuojamus kvietimus galite sužinoti šiuo adresu: http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/planuojami_kvietimai