Naujienos

Data:2016-02-03
Antraštė:Skelbiamas geriausių prevencinių iniciatyvų konkursas
Tekstas:

Vidaus reikalų ministerija (VRM) skelbia konkursą geriausiam 2015 metų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui nustatyti. Konkurse kviečiamos dalyvauti įvairios organizacijos, asociacijos (nevyriausybinės organizacijos), valstybės ir savivaldybių institucijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, bendruomenės. Šis konkursas nėra finansavimui gauti, tai gerosios praktikos projektų įvertinimo konkursas.

Konkursui prašoma pateikti 2015 m. vykdytus (baigtus vykdyti arba tebevykdomus tęstinius) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektus, atitinkančius konkurso nuostatų reikalavimus ir šiais metais skelbiamas temas – „Nusikaltimų prieš pagyvenusius žmones prevencija“ ir „Nusikaltimų prieš vaikus prevencija“.

Vieno rengėjo konkursui pristatomų projektų skaičius neribojamas. Projektai konkursui turi būti pristatyti iki 2016 m. kovo 1 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentui (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 5 lapų apimties paraišką (1 egz.) ir jos elektroninę kopiją. Projektus vertins speciali komisija pagal patvirtintus kriterijus.

Konkursą laimėjusio projekto rengėjui bus skiriama premija (iki 1 740 EUR). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (iki 290 EUR).

Daugiau informacijos apie konkurso nuostatus, sąlygas ir reikalavimus galima rasti VRM interneto svetainėje http://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nusikaltimu-ir-kitu-teises-pazeidimu-prevencijos-projektu-programu-konkursas-1

Šaltinis: http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/skelbiamas-geriausiu-prevenciniu-iniciatyvu-konkursas