Naujienos

Data:2010-11-20
Antraštė:Europos Komisija parengė ES lėšų panaudojimo statistiką
Santrauka:

Lapkričio 3 d. EK Biudžeto generalinio direktorato duomenimis, Lietuvą (20,2%) užima antrą vietą pagal EK parengtą lėšų panaudojimo statistiką. Pirmą vieta užima Airija, kuri iki šios datos buvo gavusi 21,8% EK tarpinių mokėjimų nuo visam programavimo laikotarpiui numatytų lėšų.

Tekstas:

Finansų ministerija pažymi, kad Airija, palyginti su Lietuva, gauna keletą kartų mažiau ES lėšų, tad mažiau jų ir panaudoja įgyvendinamiems projektams.
Trečioje vietoje pagal tarpinių mokėjimų dalį - Austrija (20,1%), ketvirtoje - Estija (19,1%). Latvijai atliktų tarpinių mokėjimų dalis sudaro 13,8% visos skirtos paramos.

GaukFinansavima.lt komentaras:

EK Biudžeto generalinio direktorato duomenimis Lietuva iš Europos socialinio fondo gavo 9,8 proc EK tarpinių mokėjimų nuo visam programavimo laikotarpiui numatytų lėšų (iš viso 2007-2013 laikotarpiui skirta 3547 6695 milardų litų), o iš Europos regioninio plėtros fondo (1) ir Sanglaudos fondo (2) - 22,0 proc. numatytų lėšų (iš viso 2007-2013 laikotarpiui 19827, 8055 miliardų litų).
Latvija tuo tarpu iš Europos socialinio fondo gavo 21,9 proc. EK tarpinių mokėjimų nuo visam programavimo laikotarpiui numatytų lėšų, Estija 18,9 procentų, o pirmaujanti Airija 22,5 proc. numatytų lėšų.
Primenama, kad Europos socialinis fondas remia projektus, sprendžiančius socialines (pirmiausia užimtumo) problemas ir finansuoja švietimą ir profesinį mokymą, įsidarbinimo galimybių plėtrą, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą.

Informacijos šaltinis: http://www.esparama.lt

(1) Europos regioninės plėtros fondas teikia regionams įvairią finansinę paramą. Fondas numato investicijas į gamybą, siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas, investicijas į infrastruktūrą (kelius, telekomunikacijas, energetiką) siekiant sujungti centrinius ES regionus su periferiniais, darbo vietų kūrimą bei paramą smulkiam ir vidutiniam verslui (įmonių konsultavimas, rinkos tyrimai, mokslo tyrimai), technologijų plėtrą.
(2) Sanglaudos fondas įsteigtas pagal Mastrichto sutartį, įsigaliojusią 1993 m. Sanglaudos fondo parama skiriama dideliems transporto ir aplinkos apsaugos projektams.