Naujienos

Data:2016-01-15
Antraštė:„Erasmus+“ informacinis seminaras strateginių partnerysčių paraiškų teikėjams
Tekstas:

Švietimo mainų paramos fondas kviečia dalyvauti „Erasmus+“ programos teminiame informaciniame seminare, kuris vyks 2016 m. vasario 2 d. Į renginį kviečiami organizacijų atstovai, kurie ketina teikti paraiškas 2016 m. „Erasmus+“ programos visų švietimo sektorių strateginių partnerysčių (KA2) konkursui ir būti strateginių partnerysčių projektų koordinatoriais (ne partneriais) bei planuoja kurti inovatyvius intelektinius produktus.
Teminio informacinio seminaro metu bus aptariama:
neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo svarba;
poreikis didinti STEAM (gamtos mokslų (angl. science), technologijų (angl. technology), inžinerijos (angl. engineering), meno / dizaino (angl. art) ir matematikos (angl. mathematics) sričių) patrauklumą ir kokybę;
pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų integracijos gerinimas;
verslo ir švietimo sektorių bendradarbiavimo svarba sprendžiant aktualias švietimo problemas.
Šio renginio metu neketinama aptarti praktinių strateginės partnerystės paraiškos formos bei jos pildymo aspektų. Šiuos klausimus galima aptarti konsultacijų dienų metu, kurios bus organizuojamos Švietimo mainų paramos fonde 2016 m. vasario ir kovo mėnesiais.
Į renginį kviečiama registruotis po 1 asmenį, atstovaujantį vieną rengiamą strateginės partnerystės projektą.
Iki 2016 m. sausio 22 d. užpildyk registracijos formą.
Iki 2016 m. sausio 27 d. el. paštu bus išsiųstas registracijos patvirtinimas. Dėl riboto vietų skaičiaus renginio organizatoriai pasilieka teisę registraciją baigti anksčiau. Į renginį galės atvykti tik renginio organizatorių patvirtinimą gavę asmenys.
Planuojama renginio pradžia – 10:30. Rnginio trukmė – apie 4 val. Renginys vyks Vilniuje (vieta bus patikslinta vėliau).
Dalyvavimas renginyje nemokamas. Švietimo mainų paramos fondas nefinansuoja dalyvių kelionės į / iš renginio išlaidų.
Kilus klausimų dėl registracijos, kreipkis el. paštu KA2renginiai@smpf.lt.
Taip pat susipažink su „Erasmus+“ programos vadovu, strateginių partnerysčių (KA2) paraiškų formomis ir techniniu vadovu elektroninių paraiškų pildymui.