Naujienos

Data:2015-12-18
Antraštė:Parama - tik neturintiems įsiskolinimų ūkininkams
Tekstas:

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), pervesdama paramos lėšas kaimo plėtros programų priemonių dalyviams, atsižvelgia į tai, ar paramos gavėjai neturi įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui (Sodrai) bei Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Tik sumokėjusius visus reikalingus mokesčius ūkininkus pasieks paramos lėšos.

Atsiskaityti su Sodra ir VMI ypač aktualu pareiškėjams, 2015 m. pateikusiems paraiškas pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones. Gruodžio pabaigoje bus pradėtos mokėti paramos lėšos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Parama pasieks tik sumokėjusius visus reikalingus mokesčius ūkininkus.

Paramos lėšos kaimo plėtros programų priemonių dalyviams – juridiniams asmenims – gali būti mokamos tik tuo atveju, jei šie asmenys neturi įsiskolinimų Sodrai ir VMI. Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.

Fiziniai asmenys, pateikusieji paraiškas pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, gaus išmokas tik tuo atveju, jei neturės įsiskolinimų Sodrai.

Nuo kitų metų sausio mėnesio pabaigos bus pradėta mokėti parama ir pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones. Jiems, kaip ir visų KPP priemonių dalyviams, taip pat keliamas reikalavimas neturėti įsiskolinimų valstybės biudžetui.

NMA specialistai taip pat atkreipia dėmesį, kad norint gauti paramą, būtina laiku atnaujinti duomenis. Pasitaiko atvejų, kai paramos gavėjai nesulaukia išmokų, nes pasikeitė jų kontaktiniai duomenys, uždaryta senoji banko sąskaita. Pareiškėjai pakeisti savo kontaktinius duomenis bei sąskaitą banke gali paprastai ir greitai informaciniame portale.

Šaltinis: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/parama--tik-neturintiems-isiskolinimu-ukininkams/7475