Naujienos

Data:2015-12-18
Antraštė:Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas!
Tekstas:

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė kviečia Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, kviečia įstaigas ir organizacijas, įgyvendinančias visuomenės sveikatos programas Širvintų rajone teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas dėl finansavimo 2016 metais.
Konkursas skelbiamas vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. 1-242 „Dėl visuomenės sveikatos priemonių, finansuojamų Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2016 metų priemonių paraiškų priėmimas vyks iki 2016 metų vasario mėn. 20 dienos.
2016 metų visuomenės sveikatos programos pagrindinė tema – „Visuomenė ir senatvė“. Širvintų rajono bendruomenės sveikatos taryba pirmumą teiks priemonių paraiškoms, atitinkančioms nurodytą prioritetą, akcentuojant dėmesį senjorų savarankiškumo didinimui, socialinės atskirties mažinimui, visuomenės požiūrio į senatvę gerinimui: kad vyresnio amžiaus žmogus galėtų aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime, ilgiau išliktų savarankiškas ir netaptų našta savo artimiesiems ar valstybei.
Priemonių paraiškos, pagal nustatytą formą (Tvarkos aprašo 2 priedas) pateikiamos adresu Vilniaus g. 61, Širvintų rajono savivaldybės administracijos priimamajame. Ant voko turi būti nurodyta žyma „Visuomenės sveikatos priemonė“. Voke turi būti įdėta paraiškos skaitmena (CD).
Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Valentina Deisadzė visuomenės sveikatos paraiškų pateikimo laikotarpiu telefonu 8 382 30 288 ir elektroniniu paštu valentina.deisadze@sirvintos.lt konsultuoja visais paraiškų rengimo ir teikimo klausimais.

PRIDEDAMA. Visuomenės sveikatos priemonių, finansuojamų Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Šaltinis: http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/kvieciame-teikti-visuomenes-ud23.html