Naujienos

Data:2015-11-19
Antraštė:Organizuojamas informacinis seminaras pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“
Tekstas:

Europos socialinio fondo agentūra organizuoja informacinį seminarą būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-805).

Šios priemonės tikslas – skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.
Galimi pareiškėjai – užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).

Numatomos seminaro temos:
Projektų finansavimo sąlygų aprašo pristatymas (remiamos veiklos, stebėsenos rodiklis, projekto viešinimas ir kiti reikalavimai pareiškėjams);
Paraiškų teikimas (paraiškos teikimas, paraiškos priedai, paraiškos pildymas);
Tinkamos finansuoti išlaidos projekte (biudžeto kategorijos, tinkamų finansuoti projekto išlaidų tipai).

Seminaras vyks 2015 m. lapkričio 30 d. Vilniuje, viešbučio AMBERTON Vilnius konferencijų salėje (L.Stuokos-Gucevičiaus g. 1, Vilnius). Į seminarą kviečiame registruotis ne daugiau nei 2 asmenis, iš įstaigos, ketinančios rengti paraišką. Apie tikslų seminaro laiką bei darbotvarkę užsiregistravusius dalyvius informuosime asmeniškai elektroniniu paštu.

Registracija į seminarą yra privaloma, registruotis galite užpildžius dalyvio anketą iki lapkričio 24 dienos. Dėl detalesnės informacijos maloniai kviečiame kreiptis telefonais – (8 5) 241 3166, (8 5) 250 02 03 arba el. paštu – simona.mickevičiute@esf.lt; vita.kandzerauskaite@esf.lt

Atkreipiame dėmesį, kad gruodžio mėnesį, antradieniais ir ketvirtadieniais, Agentūroje vyks konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas. Konsultacijų tikslas – individualiai atsakyti į konkrečius klausimus dėl paraiškų rengimo ir teikimo. Konsultacijos vyks Europos socialinio fondo agentūroje (Gynėjų g. 16, 2 aukštas, Vilnius). Konsultacijų datos ir registracijos anketos bus skelbiamos puslapyje http://www.esf.lt.

Šaltinis: http://www.esf.lt/lt/news/view/id.1476/