Naujienos

Data:2010-07-26
Antraštė:Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
Santrauka:

2006 m. vasario 27 d. Europos Komisija ir Šveicarijos Konfederacija pasirašė Susitarimo memorandumą, kuriuo Šveicarija 10 naujų ES šalių įsipareigojo skirti 1 milijardo Šveicarijos frankų dydžio paramą.

Tekstas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Konfederacijos Federacinės Tarybos Pagrindų susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos Bendradarbiavimo programos įgyvendinimo (toliau - Pagrindų susitarimas) buvo pasirašytas 2007 m. gruodžio 20 d. Berne (Šveicarija).

Pagrindų susitarimu siekiama dviejų tikslų:

  • prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų tarp Lietuvos ir labiau išsivysčiusių išsiplėtusios Europos Sąjungos (ES) valstybių mažinimo;
  • prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų tarp Lietuvos dinamiškų miestų centrų ir struktūriškai silpnų periferinių regionų mažinimo.

Lietuvai per penkerius metus, skaičiuojant nuo 2007 m. birželio 14 d., kai įnašą patvirtino Šveicarijos parlamentas, planuojama skirti 70,858 mln. Šveicarijos frankų. Parama turi būti įsisavinta iki 2012 m. birželio 14 d., o lėšos išmokėtos iki 2017 m. birželio 14 d.

Susijusi informacija:

Paramos sritys

Lietuva ir Šveicarija susitarė dėl finansavimo šioms sritims:

  • aplinkos apsauga ir infrastruktūra (Energiją tausojančių technologijų įvedimas ligoninėse, įskaitant, inter alia, šildymo ir vandens tiekimo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų modernizavimą) – iki 19 mln. Šveicarijos frankų;
  • žmogaus ir socialinė raida (Fundamentaliųjų mokslinių tyrimų plėtra – iki 12,052 mln. Šveicarijos frankų ir Perinatologinės ir neontologinės sveikatos priežiūros gerinimas – iki 22,6 mln. Šveicarijos frankų) – iki 34,652 mln. Šveicarijos frankų;
  • Lietuvos NVO iniciatyvoms, stiprinant bendruomenių organizacijas ir jų bendradarbiavimą su vietos savivaldos institucijomis – iki 5 mln. Šveicarijos frankų.

Papildomai skirta lėšų projektų rengimo fondui – iki 0,5 mln. Šveicarijos frankų, Šveicarijos programos valdymui (lėšos Šveicarijos vyriausybės administracijos reikmėms) – 3,54 mln. Šveicarijos frankų ir techninei pagalbai – iki 1,08 mln. Šveicarijos frankų. Likusi dalis – 7,086 mln. Šveicarijos frankų yra rezervas.

Agentūros funkcijos

CPVA funkcijos įgyvendinant Šveicarijos finansinį mechanizmą nustatytos ir patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1K-418. Šiuo įsakymu dalis Nacionalinei koordinavimo institucijai ir Tarpinei institucijai Pagrindų susitarimu priskirtų funkcijų deleguota CPVA. CPVA rengia ir pasirašo įgyvendinimo sutartis, vykdo viešųjų pirkimų kontrolę, vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą, tvirtina išlaidų tinkamumą, atlieka patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir pan.

Atsakingos institucijos

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nacionalinės koordinavimo institucijos funkcijas atlieka Finansų ministerija. 2008 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1178 paskirtos šios tarpinės institucijos:

  • atsakinga už Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programos rengimą ir įgyvendinimą prioritetinėse srityse „Bazinės infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas ir aplinkos pagerinimas“ ir „Sveikata“ – Sveikatos apsaugos ministeriją;
  • atsakinga už Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programos rengimą ir įgyvendinimą prioritetinėje srityje „Moksliniai tyrimai ir vystimasis“ – Švietimo ir mokslo ministeriją;
  • atsakinga už Nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos rengimą ir įgyvendinimą – Finansų ministeriją.

Šiuo metu rengiamasi Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektų įgyvendinimui, todėl kol kas nėra aiškūs konkretūs paramos gavėjai.
Techninė parama

Šios programos administravimui ir funkcijų vykdymui CPVA iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos gauna techninę paramą.