Naujienos

Data:2015-10-14
Antraštė:Baltijos jūros moksliniams tyrimams ir inovacijoms – 30 mln. eurų parama
Tekstas:

Netrukus bus skelbiamas trečias ir paskutinis tarptautinis paraiškų konkursas „Mėlynoji Baltija“ ( angl. „Blue Baltic“). Mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams pagal Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą BONUS numatyta skirti 30 mln. eurų.

„Mėlynosios Baltijos“ projektus gali įgyvendinti mokslinių tyrimų ir verslo partnerių konsorciumai iš BONUS programoje dalyvaujančių šalių: Estijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos. Pagal šį kvietimą numatyta, kad kai kuriose temose verslo įsitraukimas bus privalomas.

„Mokslinius tyrimus vykdančioms institucijoms ir įmonėms suteikiama galimybė panaudoti geriausius išteklius ir žinias regione ir taip padėti darniai plėtoti Baltijos jūros vandenis bei išsaugoti juos ateities kartoms“, – sako programos BONUS vykdančioji direktorė dr. Kaisa Kononen.

Pagal „Mėlynosios Baltijos“ kvietimą vienam iki 3 metų projektui gali būti skirta iki 3 mln. eurų. Kvietimą numatyta skelbti lapkričio 9 d. Paraiškos bus priimamos iki 2016 m. kovo 10 d.

BONUS finansavimo siekiančių konsorciumų projektai turi būti tarpdiscipliniški ir tarptautiniai, juose turi dalyvauti mažiausiai trys nepriklausomi dalyviai, atstovaujantys Europos Sąjungos valstybėms narėms ar asocijuotoms šalims, iš kurių bent du dalyviai yra iš Baltijos jūros šalių.

Programa BONUS yra vienas iš instrumentų, stiprinančių Baltijos šalių ilgalaikę darnios plėtros partnerystę ir padedančių vykdyti HELCOM Baltijos jūros veiksmų planą, Bendrąją Europos jūrų strategijos direktyvą, kitas nacionalines, regionines ir Europos strategijas. Programos BONUS fondą sudaro aštuonių ES valstybių narių, esančių aplink Baltijos jūrą, finansiniai įnašai ir 7BP lėšos.

Bendras BONUS 2011–2017 metais vykdomų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų biudžetas – 100 mln. eurų.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir skiria lėšas savo šalies dalyviams, vykdantiems projektus, skirtus moksliniams tyrimams.

Informacija apie potencialius partnerius skelbiama BONUS elektroniniame partnerių forume. BONUS „Mėlynosios Baltijos“ kvietimo santrauką, gaires pareiškėjams bei vertintojams ir BONUS strateginę mokslinių tyrimų darbotvarkę rasite kvietimo portale - http://www.bonusportal.org/bluebaltic.

Informacija kontaktams:

BONUS nacionalinis atstovas (moksliniai tyrimai) – Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Žvikas, tel. (8 5) 210 5335, e. p. audrius.zvikas@lmt.lt
BONUS nacionalinė atstovė (inovacijos) – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vedėja Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 212 7437, e. p. anzelma.useliene@mita.lt.