Naujienos

Data:2015-10-14
Antraštė:2016 M. LIETUVOS MOKSLEIVIŲ LIAUDIES DAILĖS KONKURSO „SIDABRO VAINIKĖLIS“
Tekstas:

2016 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ siekia atskleisti talentingiausius vaikus bei jaunuolius, kurie savo laisvalaikį skiria tradicinės liaudies dailės ir dailiųjų amatų studijoms ir jomis paremtai kūrybai, suteikti galimybę parodyti visuomenei savo darbus, varžytis su bendraamžiais įgūdžiais ir meistriškumu. Konkursinėse parodose dalyvauja 10–19 metų amžiaus (5–12 klasių) moksleiviai.
Dalyvauti konkurse gali moksleiviai 10–14 metų (5–8 klasės), 15–19 metų (9–12 klasės).
Dalyvis priskiriamas vienai arba kitai amžiaus kategorijai pagal tai, kiek metų jam yra suėję
kūrinių pristatymo konkurso vietiniam turui dieną.
Konkursui pristatomi kūriniai, priskiriami tradiciniams lietuvių liaudies vaizduojamosios dailės
bei dailiųjų amatų žanrams: medžio skulptūra, medžio raižiniai, karpiniai, taikomieji medžio
dirbiniai, pinti vytelių ir kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, kalvystės dirbiniai, keramika, tekstilė,
paprotinės dailės dirbiniai (margučiai, kaukės, verbos, sodai ir kiti). Tapybos ir grafikos (išskyrus
medžio raižinius) darbai konkursui neteikiami.
Kiekvienas dalyvis konkursui pateikia:
Nuo 1 iki 5 darbų sukurtų per pastaruosius dvejus metus. Kiekvienas pristatomas darbas turi būti geros būklės, paruoštas eksponuoti;
Užpildytą dalyvio anketą ir pristatomų darbų sąrašą.
Konkurso organizavimo tvarka:
Rengiami trys konkurso turai – vietinis, regioninis ir respublikinis.
Pirmasis, vietinis (savivaldybių), turas rajonuose ir miestuose vyks iki 2016 m. kovo 10 d.
Pirmąjį, vietinį, turą organizuoja savivaldybės kultūros, švietimo skyriai arba jų įgaliota įstaiga (kultūros centras, etninės kultūros centras, mokykla, dailės mokykla ir panašiai) – surengiama paroda arba darbų atranka.
Apie vietinio turo organizavimą (data, vieta, atsakingas asmuo ir jo kontaktai) iki 2016 m. vasario 12 d. (imtinai) pranešti antrojo, regioninio turo kuratoriui.
Iš rajono arba miesto į regioninį turą galima atrinkti iki šešių autorių. Pageidautina, kad atrinkti kūriniai pristatytų platesnį žanrų spektrą ir abi dalyvių amžiaus grupes. Konkursui pateiktų darbų meninis lygis ir vietovei būdingos etninės dailės tradicijos šią nuostatą gali pakoreguoti.
Atrinktus kūrinius į regioninio turo parodos vietą savivaldybės pristato ir atsiima savo lėšomis.
Antrojo, regioninio, turo parodos vyks nuo 2016 m. kovo 21 d. iki gegužės 6 d.
Regioninių turų parodas organizuoja:
Panevėžio rajone – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Dalyvauja Biržų, Jonavos, Joniškio, Kėdainių, Kupiškio, Radviliškio, Pakruojo, Panevėžio Pasvalio, Ukmergės rajonai, Panevėžio miestas.
Utenoje – Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius. Dalyvauja Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Švenčionių, Širvintų, Utenos, Zarasų, Vilniaus rajonai,
Visagino savivaldybė.
Telšiuose – Telšių rajono savivaldybės kultūros centras. Dalyvauja Kelmės, Kretingos, Mažeikių, Naujosios Akmenės, Plungės, Skuodo, Šiaulių, Telšių rajonai, Šiaulių miestas, Rietavo
savivaldybė.
Tauragėje – Tauragės krašto muziejus. Dalyvauja Jurbarko, Klaipėdos, Raseinių, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajonai, Klaipėdos miestas, Neringos, Palangos, Pagėgių savivaldybės.
Alytuje – Alytaus kultūros ir komunikacijos centras. Dalyvauja Alytaus, Kaišiadorių, Lazdijų, Šalčininkų, Trakų, Varėnos rajonai, Alytaus miestas, Elektrėnų, Birštono, Druskininkų
savivaldybės.
Marijampolėje – Marijampolės kultūros centras. Dalyvauja Kauno, Marijampolės, Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonai, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybės, Punsko (Lenkija) lietuvių bendruomenė.
Kauno miesto – Kauno tautinės kultūros centras.
Vilniaus miesto – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija.
Antrojo, regioninio, turo parodų organizatoriai nustato parodos vietą, patikslina parodos atidarymo ir uždarymo laiką, darbų pristatymo parodai ir jų atsiėmimo laiką bei sąlygas, organizuoja kūrinių, atrinktų į respublikinį turą, pristatymą į respublikinę parodą ir jų atsiėmimą.
Darbus respublikinio turo parodai iš regioninių parodų atrenka regioninio turo vertinimo komisija – 2 Lietuvos liaudies kultūros centro atstovai ir 3 regioninės parodos rengėjo pakviesti nariai.
Trečiasis konkurso turas – respublikinė paroda – rengiama 2016 m. gegužės–birželio mėnesiais (parodos atidarymo, uždarymo laikas bei vieta bus patikslinti regioninių turų organizatoriams gegužės pradžioje). Respublikinės parodos organizavimą koordinuoja Lietuvos liaudies kultūros centras ir vienas regioninių turų parodos organizatorius arba kita paskirta kultūros įstaiga.
Regioninio turo parodas vertina komisija, į kurią tris atstovus deleguoja regioninės parodos
rengėjas, o du liaudies dailės specialistus, iš kurių vienas yra komisijos pirmininkas, skiria
Lietuvos liaudies kultūros centras. Komisija išrenka geriausius abiejų amžiaus grupių darbus,
kurių autoriai apdovanojami I, II, III vietos laimėtojų diplomais. I vietų laimėtojai įgyja teisę
dalyvauti respublikiniame ture ir siekti „Sidabro vainikėlio“. Regionų savivaldybių administracija,
kultūros bei švietimo, kitos įstaigos arba organizacijos gali savo nuožiūra apdovanoti regioninio
turo dalyvius.
Konkurso organizatorius – Lietuvos liaudies kultūros centras, kontaktinis asmuo – LLKC
Tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė Darija Čiuželytė, tel.: (8 5) 261 3553, 8 614 76 140,
el. p. d.ciuzelyte@llkc.lt.
Konkurso nuoroda - http://www.llkc.lt/index.php?3167961559