Naujienos

Data:2015-10-06
Antraštė:Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“
Tekstas:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-909).
Pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ numatoma finansuoti šias veiklas:
1. Vietos plėtros strategijų rengimas;
2. Vietovės tiriamųjų studijų vykdymas, remiamas tiek, kiek jo reikia vietos plėtros strategijai parengti;
3. Gyvenamosios vietovės bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros strategijos rengimą (renginių organizavimas, kitų informavimo ir viešinimo priemonių kūrimas, vykdymas);
4. Miesto vietos veiklos grupės valdymo organų atstovų, darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia vietos plėtros strategijai parengti.
Galimi pareiškėjai – Miesto vietos veiklos grupės.
Paraiškos gali būti teikiamos iki 2015 m. lapkričio 30 d. 16.00 val.
Kontaktai pasiteirauti
Projektų valdymo skyriaus (VRM) projektų vertinimo koordinatorė Gražina Puzevičiūtė, tel. 8 5 264 9336;
Projektų valdymo skyriaus (VRM) vyr. projektų vadovė Laura Batulevičiūtė, tel. 8 5 264 6235;
Projektų valdymo skyriaus (VRM) vyr. projektų vadovas Vaidotas Augulis, tel. 8 5 241 3164;
Projektų valdymo skyriaus (VRM) vyr. projektų vadovė Irina Stankevičienė, tel. 8 5 250 0673;
Projektų valdymo skyriaus (VRM) vyr. projektų vadovė Jūratė Ivanovskienė, tel. 8 5 250 0224.