Naujienos

Data:2015-06-30
Antraštė:Europos Tarybos Pompidou grupė kviečia teikti paraiškas tapti Europos prevencijos projektų konkurso vertinimo komisijos nariu
Tekstas:

Europos Tarybos Pompidou grupė orgazanizuoja Europos prevencijos projektų konkurso kendidatų į vertinimo komisijos narius 2016 ir 2018 metais atranką.

Atranka skelbiama siekiant išrinkti 4 naujus Komisijos narius. Pagrindiniai reikalavimai kondidatams:

  • 6-21 metų amžius;
  • Aktyvus dalyvavimas jaunimo veikloje;
  • Turėti patirties narkomanijos prevencijos, bendraamžiai - bendraamžiams, rizikos elgesio prevencijos veiklose.

Kandidatai turėtų gerai mokėti anglų kalbą ir gebėti prisitaikyti tarpkultūrinėje darbo aplinkoje. Europos Prevencijos konkursas vyks 2016 ir 2018 metais. Komisijos nariai reguliariai turės dalyvauti susitikimuose, skirtuose Europos Prevencijos konkurso pasirengimui ir projektų vertinimui. Visos kelionės ir gyvenimo išlaidos bus finansuojamos iš Europos Tarybos lėšų. Atlyginimas už dalyvavimą komisijos veikloje nebus mokamas.

Kandidatai savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką anglų arba prancūzų kalba turi pateikti Pompidou grupės sekretoriatui iki 2015 m. rugsėjo 25 d. 16:00 val. el. paštu Florence.mansons@coe.int ir paštu:
Florence Mansons
Pompidou Group
DG III - Social cohesion,
Council of Europe,
F-67075 Strasbourg Cedex, France

Šaltinis: http://www.jrd.lt/bendrosios-naujienos/kvieciame-teikti-paraiskas-tapti-pompidou-grupes-organizuojamo-europos-prevencijos-projektu-konkurso-vertinimo-komisijos-nariu