Naujienos

Data:2015-06-19
Antraštė:Galimas projektų, finansuojamų 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų lėšomis, išlaidų tinkamumo finansuoti termino pratęsimas
Tekstas:

Projektų išlaidų tinkamumo finansuoti terminas išskirtiniais atvejais gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vieniems metams – iki 2017 m. balandžio 30 d. Be to, numatyta tik projektų, kuriems įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 15 d. bus patvirtintas finansavimas ir pasirašytos projektų įgyvendinimo sutartys, išlaidų tinkamumo finansuoti termino pratęsimo galimybė. Išimtis taikoma Stipendijų programos projektams – jų išlaidų tinkamumo finansuoti termino pratęsimas negalimas dėl jau galiojančio ilgesnio galutinio išlaidų tinkamumo finansuoti termino (2016 m. rugsėjo 30 d.).

Projektų vykdytojai apie projektų išlaidų tinkamumo finansuoti termino pratęsimo galimybes ir prašymų pratęsti įgyvendinamų projektų veiklas pateikimo sąlygas bus tiesiogiai informuoti Centrinės projektų valdymo agentūros. Sprendimą dėl projektų veiklų vykdymo pratęsimo priims programų operatoriai kartu su Centrine projektų valdymo agentūra atsižvelgdami į konkretaus projekto įgyvendinimo sutarties vykdymą, jo veiklų įgyvendinimo rizikas ir priežastis, projekto vykdytojo pasirengimą ir galimybes užbaigti projekto veiklas ir pasiekti projekto rezultatus per papildomai skirtą laiką.

Ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Finansų ministerija teiks valstybėms donorėms projektų, kurių įgyvendinimo terminą numatoma pratęsti, sąrašą galutiniam patvirtinimui.

Apie donorų sprendimą pratęsti konkretaus projekto išlaidų tinkamumo finansuoti terminą projektų vykdytojai bus informuoti oficialiu raštu ir bus inicijuojamas projektų įgyvendinimo sutarčių keitimas.

Daugiau informacijos adresu: http://www.eeagrants.lt/programos/naujienos/program/0/id/368/galimas_projektu_islaidu_tinkamumo_finansuoti_termino_pratesimas