Naujienos

Data:2015-06-12
Antraštė:Patvirtinta kultūros objektų aktualizavimo projektų atrankos ir finansavimo tvarka
Tekstas:

Žengtas dar vienas svarbus žingsnis planuojant kultūros srities ES investicijas – 2015 m. birželio 8 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-373 atlikti Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programos pakeitimai ir atskirai patvirtinta programos įgyvendinimo dalis – projektų atrankos ir finansavimo tvarka.

Atlikus Programos pakeitimus, patikslinti ir aiškiau išdėstyti specialieji ir bendrieji kultūros objektų aktualizavimo reikalavimai, supaprastinti reikalavimai sakralinio paveldo objektams.

Pirmajame ir antrajame Programos prieduose prioriteto tvarka nurodyti valstybės planavimo būdu atrenkami objektai. Objektų eiliškumas Programos prieduose nustatytas prioritetine tvarka pagal investicijų efektyvumą ir atitikimą parengtumo reikalavimams.

Siekiant užtikrinti efektyvų, sklandų ir savalaikį valstybės investicijų panaudojimą, įgyvendinant valstybės projektus, buvo vertinamas investicijų į objektą efektyvumas, regioninis proporcingumas, investicijų balansas tarp atskirų kultūros sektorių, objekto valdytojo investicijų valdymo patirtis ir pasirengimas investiciniam projektui, galimos rizikos (turto valdymo, pradėtų įgyvendinti investicinių projektų tęstinumo užtikrinimo bei finansavimo iš to paties ar skirtingų finansavimo šaltinių galimybės, kitos rizikas sukeliančios aplinkybės).

Programos prieduose nurodyti objektų valdytojai prioriteto eilės tvarka bus kviečiami teikti investicinius projektus.

Sekantis kultūros srities ES investicijų planavimo žingsnis – valstybės projektų atrankos kriterijų tvirtinimas artimiausiame 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje. Kviečiame susipažinti su valstybės projektų atrankos kriterijais.

Stebėsenos komitetui patvirtinus projektų atrankos kriterijus, Kultūros ministerija savo tinklapyje ir http://www.esinvesticijos.lt paskelbs viešam aptarimui ir pastaboms projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus.

Daugiau informacijos: http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Placiau/3