Naujienos

Data:2015-05-22
Antraštė:Informacinis seminaras pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“, š.m. birželio 3d., Vilnius
Tekstas:

Europos socialinio fondo agentūra organizuoja informacinius seminarus būsimiems pareiškėjams (miestų vietos veiklos grupių atstovams), ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-909).

Šios priemonės tikslas – paskatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės inicijuotų vietos plėtros strategijų miestuose rengimą, siekiant išnaudoti gyvenamosios vietovės bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bendruomenių socialinės integracijos didinimui ir vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimui. Planuojama, kad kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 2015 m. gegužės mėn. (šiuo metu yra derinamas projektų finansavimo sąlygų aprašas).

Numatomos seminarų temos:
Projektų finansavimo sąlygų aprašo ir Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių pristatymas (remiamos veiklos, stebėsenos rodiklis, projekto viešinimas ir kiti reikalavimai pareiškėjams);
Paraiškų teikimas (tęstinė atranka, paraiškos teikimas, paraiškos priedai, paraiškos pildymas);
Tinkamos finansuoti išlaidos projekte (biudžeto kategorijos, tinkamų finansuoti projekto išlaidų tipai, supaprastintai apmokamos išlaidos).

Seminarai vyks 2015 m. birželio 3 d. Vilniuje ir 2015 m. girželio 4 d. Kaune, apie tikslią mokymų vietą užsiregistravusius dalyvius informuosime asmeniškai elektroniniu paštu.

Dėmesio! Į šį seminarą užsiregistravo maksimalus dalyvių skaičius, registracija yra baigta. Jei nespėjote užsiregistruoti, maloniai kviečiame kreiptis telefonais – (8 5) 250 0216, (8 5) 264 6235 arba el. paštu – aiste.dimskyte@esf.lt; laura.batuleviciute@esf.lt