Naujienos

Data:2014-12-08
Antraštė:Jaunimo organizacijų finansavimas 2015 m. − daugiau nei 15 litų jaunam žmogui
Tekstas:

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintame 2015 m. valstybės biudžete jaunimo ir su jaunimu dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms numatytas didesnis finansavimas. Įvairiems projektams ir iniciatyvoms bus skirta beveik 350 tūkst. litų daugiau nei 2014 m.

Šaltinis: http://www.lijot.lt/lt/naujienos/lijot-%C5%BEinios/616-jaunimo-organizacij%C5%B3-finansavimas-2015-m-%E2%88%92-daugiau-nei-15-lit%C5%B3-jaunam-%C5%BEmogui