Naujienos

Data:2014-09-26
Antraštė:CPVA: Pradėtas kultūrinių projektų paraiškų vertinimas
Tekstas:

Rugsėjo 5 dieną baigėsi projektų paraiškų teikimas programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ skelbtam konkursui.

Paraiškas buvo galima teikti dviem finansavimo kryptims: tarptautinės kūrybinės produkcijos (I finansavimo kryptis) arba tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo (II finansavimo kryptis) projektams įgyvendinti. Daugiausia, net 86 procentai, projektų paraiškų pateikta I finansavimo krypčiai. Bendra prašomo finansavimo suma beveik keturis kartus viršija programos biudžetą ir siekia 12 484 381,72 Lt.

Daugiau informacijos: http://www.eeagrants.lt/programos/naujienos/program/0/id/158/pradetas_kulturiniu_projektu_paraisku_vertinimas