Naujienos

Data:2010-11-08
Antraštė:Planuojami kvietimai
Santrauka:

Paskelbti artimiausiu metu planuojami kvietimai.

Tekstas:

Laikas: 2010 m. gruodis
Atsakinga institucija: LR Ūkio ministerija
Pavadinimas:
VP3-3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai
Galimi pareiškėjai:
Projektus pagal priemonę gali įgyvendinti juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas, nurodytas priemonės aprašyme.

VP3-3.4-ŪM-02-K aprašymas - http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000119d

Laikas: 2010 m. gruodis
Atsakinga institucija: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos
Pavadinimas:
VP2-3.2-IVPK-02-K Informacinių technologijų sauga
Galimi pareiškėjai:
Valstybės biudžetinės įstaigos, valdančios pirmos kategorijos, priskirtos vadovaujantis Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairėmis, patvirtintomis vidaus reikalų ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-247 (Žin., 2007, Nr. 78-3160), informacines sistemas.

VP2-3.2-IVPK-02-K aprašymas: http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380009130

Informacijos šaltinis: http://www.esparama.lt