Naujienos

Data:2010-11-08
Antraštė:Paskubėkite teikti paraiškas pagal priemonę „E-verslas LT“
Santrauka:

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia paskubėti teikti paraiškas pagal VP-2.1-ŪM-02-K priemonės „E-verslas LT“ antrąjį kvietimą.

Tekstas:

Paraiškas priimame iki 2010 m. lapkričio 11 dienos 17 valandos. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos paštui ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 11 d. 24 valandos ir siunčiamos adresu Vasario 16-osios g. 2/Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius. Vėliau pateiktos paraiškos nebus peržiūrimos.

Priemonės „E-verslas LT“ antrajam kvietimui yra skirta 15 mln. Lt iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Šio metu yra gautos 44 paraiškos, kuriose prašoma bendra paramos suma sudaro 4,8 mln. litų.

Primename, kad priemonės „E-verslas LT“ lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Šios priemonės tikslas – padidinti įmonių, siekiančių įsigyti programinę įrangą, patentus ir licencijas bei projekto veikloms vykdyti reikalingą įrangą, produktyvumą.

Informacijos šaltinis: http://www.lvpa.lt

Kvietimo aprašymas - http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/216/